Copenhagen Health Innovation - Vidensbaseret Entreprenørskab for Sundere Vækst (VEST)

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.09.2016
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.920.640
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.460.320
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Københavns Universitet

Projektbeskrivelse

Verden udfordres af en større andel af ældre, flere kronikere og ikke mindst en hastig teknologisk udvikling.

I Danmark viser Økonomisk Råds beregninger, at sundhedsudgifterne forventes at vokse betydeligt. Det betyder muligheder for virksomheder, der er i stand til at udvikle innovative sundhedsløsninger, som løser dele af en fremtidig samfundsøkonomisk udfordring i Danmark og i verden.

Der er brug for bachelor- og kandidatstuderende med en dyb sundhedsfaglig viden og et entreprenant mindset. Danmark har ikke været dygtige nok til at få de studerende med en sundhedsfaglig uddannelse til at etablere egen virksomhed.

Derfor er CHI VEST etableret som et ambitiøst initiativ på tværs af uddannelsesinstitutioner og aftagere med fokus på at styrke Greater Copenhagen som en global spiller inden for Sund Vækst og uddannelser, der kan sikre begge kompetencer.

Indsatsen udvider uddannelsesinstitutioners og underviseres forståelse for de udfordringer, sundhedssektoren står overfor, samtidig med at de studerendes læring tages fra teori, analyse og refleksion til udvikling af konkrete sundhedsløsninger med udgangspunkt i deres forskningsbaserede viden. CHI VEST styrker de studerendes kompetencer og kvalificerer dem til bedre og hurtigere at forstå, udvikle og implementere ydelser, tjenester og produkter på sundhedsområdet.

CHI VEST leverer:

 • Over 1150 studerende med nye kompetencer i iværksætteri.
 • 60 talentfulde studerende, der har gennemført et talentprogram for entreprenante studerende.
 • 130 undervisere med nye kompetencer inden for undervisning i entreprenørskab i sundhedsinnovation, som sikrer kursuselementer implementeret i 10 uddannelser.

Dette sker ved opkvalificering af undervisere inden for entreprenørskab og sundhedsinnovation, så underviserne bedre kan understøtte og udvikle de innovative studerende; implementering af samfundsrelevante sundhedsudfordringer i eksisterende uddannelser hos videnspartnerne inden for innovation og entreprenørskab og udvikling og understøttelse af de studerendes entreprenante mindset gennem udvikling af et talentforløb målrettet de mest talentfulde unge studerende.

CHI VEST sikrer en stor population af bachelorer og kandidater, der har dyb faglig viden og et entreprenant mindset samt udviklingen af entreprenant uddannelse i initiativet og fremadrettet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF