Nyhed

COVID-19-nedlukning har skabt overraskende resultater for frafalds-truede unge på Sjælland

Elevcoaches ansat med støtte fra EU har under nedlukningen brugt online-samtaler på ZBC, et af Danmarks største uddannelsessteder. Resultatet er mindre frafald end tidligere, og nu skal indsatsen rulles ud til 6.000 ZBC-elever på det meste af Sjælland.

  • 10. juni 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Elevcoach Ken Sølvhøj

Derhjemme og online. Sådan har mange elever fra ZBC's otte afdelinger på Sjælland mødt elevcoach Ken Sølvhøj. Den digitale samtaleform var tænkt som en nødløsning, men virker godt på frafaldstruede elever, som også fremover kan vælge at møde ZBC’s tre elevcoaches online. Foto: ZBC

En god snak kan være afgørende for en ung, som overvejer at stoppe på sin uddannelse. Og samtalen må gerne være digital – ja, faktisk kan det være en fordel, hvis den finder sted online.

Sådan er konklusionen på ZBC (Zealand Business College) på Sjælland, som er en af Danmarks største erhvervsskoler med otte afdelinger. Her har skolens tre elevcoaches, der er ansat som led i socialfondsprojektet ”Inklusion af frafaldstruede elever”, siden nedlukningen i 2020 skiftet fysiske møder ud med online-samtaler med elever, der af forskellige årsager er frafaldstruede.

Resultatet har været overraskende positivt, og de digitale samtaler bliver fremover en fast mulighed for eleverne, fortæller elevcoach Ken Sølvhøj, ZBC:

"Der har vist sig at være store fordele ved at snakke med eleverne online. Tidligere kunne vi ikke rykke ud med kort varsel, fordi vi er spredt på mange adresser, men nu beder vi blot eleven om at gå til en computer – og de kan snakke med mig med skærmen lukket, hvis de vil. Det har skabt en tryghed hos vores elever, hvoraf nogle godt kan være meget introverte. Mange elever har sagt til mig, at de ikke var mødt op til samtalen, hvis den ikke havde været online, og jeg har ikke haft en eneste elev, som har valgt samtalen med mig fra, fordi den foregik digitalt."

COVID-19 blev en kæmpeudfordring

ZBC’s tre elevcoaches er et delprojekt under det store EU-projekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet med 9 mio. kr. fra EU’s Socialfond. Elevcoach-projektet arbejder med fastholdelse af elever. Samtidig gøres der i projektet en indsats for at skabe en bedre overgang fra FGU (Forberedende Grunduddannelse), der forbereder unge under 25 år til en ungdomsuddannelse eller job.

Projektet drives af CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, og det havde været i gang i lidt over to måneder baseret på fysiske møder mellem elever og elevcoaches, da COVID-19-nedlukningen ramte uddannelsessystemet i marts sidste år.

Claus Brandt Kristensen, overordnet projektleder ved CELF:

"Nedlukningen har været en kæmpeudfordring for gennemførelsen af vores projekt, og det har også været en udfordring for vores målgruppe, som har behov for erhvervsvejledning og mentorskab."

Han fortæller, at ZBC’s elevcoaches ikke havde regnet med, at de skulle arbejde online. Planen var, at de skulle mødes fysisk med eleverne og fx tage en ”walk-and-talk”.

"Men da nedlukningen kom, gik de benhårdt over på online-vejledning og -coaching. I starten var det meget besværligt at rekruttere unge til projektet, men nu kan vi se, at ZBC fastholder flere elever end tidligere, og det var ikke sket uden dette projekt," siger Claus Brandt Kristensen.

Udvides til alle 6.000 elever

Foreløbig har 186 elever deltaget i digitale samtaler, og 83 procent af de elever, der har talt med en elevcoach, fordi de overvejer at stoppe på deres uddannelse, har alligevel valgt at fortsætte i uddannelsen. Frafaldsprocenten blandt de udfordrede elever er generelt reduceret på ZBC efter elevcoach-projektet, og det glæder Claus Brandt Kristensen:

"Vi får flere og flere elever i den gruppe, som er udfordrede, og vi har rigtig mange elever, som har ”ondt i livet” og ”ondt i sjælen”. Det kan få konsekvenser, for der er dårligere plads på arbejdsmarkedet, hvis du ikke kan tilpasse dig."

ZBC tilbyder erhvervsuddannelser, gymnasiale erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium og handelsgymnasium i otte byer på Sjælland. Efter succesen med online-samtalerne udvides elevcoach-projektet, så samtaler tilbydes samtlige 6.000 elever i ZBC’s otte afdelinger – uanset om det er i Kalundborg, Holbæk eller Vordingborg.

Elevcoachen forklarer, at der er mange medfølgende fordele ved online-samtalerne:

"Vi ser, at vi kan mødes med eleverne med fuldt ud samme udbytte, som da det foregik fysisk, og vi sparer desuden en masse tid, kørsel og planlægning," siger Ken Sølvhøj.

Han tilføjer, at den nye løsning passer til behovet hos mange elever:

"I den offentlige debat har det fyldt meget, at eleverne har haft det svært derhjemme under nedlukningen. Men nogle elever har faktisk haft det godt derhjemme, især introverte elever som har det svært i store grupper. De er blomstret op og har haft stort udbytte af hjemmeundervisningen, og de trives bedre med at tale med os online."

Om "Inklusion af frafaldstruede elever"

Målet med projektet er – via elevcoaches – at mindske frafaldet af sårbare unge på erhvervsuddannelser og VUC, hvor der er et forholdsvis stort frafald. I løbet af projektet ventes 1.654 elever at komme i kontakt med inklusionsprojektet.

Projektet drives af CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster, og partnere er VUC Storstrøm, EUC Nordvestsjælland, Roskilde Handelsskole, SOSU Nykøbing, Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium, EUC Sjælland, Roskilde Tekniske Skole og Zealand Business College. EU’s Socialfond har støttet projektet med 9 mio. kr. Projektet begyndte i september 2019 og afsluttes med udgangen af september 2022.

Læs mere om projektet i projektdatabasen

Om EU’S Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.