Rapporter og analyser

COWI (2019): Midtvejsevaluering af den Danske Regionalfond 2014-2020

I 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond og Socialfond samlet ca. 3 mia. kr. i at styrke den økonomiske vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det sker særligt gennem indsatser for små og mellemstore virksomheder og ved forbedring af arbejdsstyrkens kompetencer. I midtvejsevalueringen af EU's Regionalfond og EU's Socialfond konkluderer COWI, at der både økonomisk og aktivitetsmæssigt er god fremdrift i udmøntningen af begge fonde.

  • 28. februar 2019
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling

Midtvejsevalueringen fra COWI viser, at de igangsatte projekter bidrager til at indfri målene i de to programmer og herved også de fem mål i EU 2020-strategien om beskæftigelse, forskning og udvikling, klima og energi, uddannelse samt social inklusion.