Rapporter og analyser

COWI for Erhvervsstyrelsen (2022): Evaluering af iværksætterindsatsen finansieret af den danske REACT-EU-indsats

COWI har evalueret den danske iværksætterindsats, der er støttet af REACT-EU.

  • 31. oktober 2022
  • Iværksætteri

Som følge af COVID19 blev strukturfondsprogrammerne for 2014-2020 udbygget med en REACT-EU-indsats, der skulle bidrage til at afbøde konsekvenserne af pandemien. En del af de danske REACT-EU-midler blev øremærket en iværksætterindsats, og det er denne indsats, som evalueringsrapporten har fokus på. I rapporten evalueres REACT-EU-projekterne Iværksætterdanmark, Beyond Beta og Hub for Innovation in Tourism.

Evalueringen har to formål. Den skal:

  • Undersøge om iværksætterindsatsen bidrager til målet om at øge etableringen af nye virksomheder, styrke overlevelsen samt understøtte vækstpotentialet og løfte antallet af vækstiværksættere i hele landet.
  • Skabe et solidt vidensgrundlag for tilrettelæggelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses fremtidige iværksætterindsats, som skal igangsættes medio 2023.