Rapporter og analyser

COWI for Erhvervsstyrelsen (2023): Anbefalinger til udmøntning af erhvervsfremmemidler i Region Sjælland

COWI har på vegne af Erhvervsstyrelsen analyseret, hvordan regionalfonds- og socialfondsprogrammet er blevet udmøntet og har virket i Region Sjælland i perioden 2014-2020. Denne viden kan hjælpe operatører og andre med at tilrettelægge effektfulde projekter til gavn for virksomheder og borgere i Region Sjælland. 

  • 15. marts 2023
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling

Region Sjælland er – som den eneste danske region – kategoriseret som ”overgangsregion” i EU-regi. Det betyder blandt andet, at Region Sjælland har sin egen økonomiske ramme i EU-programmerne. 

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI derfor analyseret, hvordan regionalfonds- og socialfondsprogrammet er blevet udmøntet og har virket i Region Sjælland i perioden 2014-2020. Formålet med analysen er at styrke vidensgrundlaget for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udmøntning af erhvervsfremmemidler i regionen. Samtidig kan denne viden hjælpe operatører og andre med at tilrettelægge effektfulde projekter til gavn for virksomheder og borgere i Region Sjælland.