Rapporter og analyser

COWI og Pluss Leadership for Erhvervsstyrelsen (2020): Temaanalyse - Klynger i erhvervsfremme

Temaanalysen kortlægger, hvor klyngerne og innovationsnetværkene indtil nu er lykkedes med at skabe værdi for virksomhederne.

  • 15. januar 2020
  • Innovation og styrkepositioner

Analysen giver indsigt i, hvilken rolle klyngerne og innovationsnetværkene spiller for virksomhederne, og i hvilket omfang den eksisterende indsats svarer til virksomhedernes behov – dels for de virksomheder, som allerede samarbejder med klynger og innovationsnetværk, dels for de virksomheder, som arbejder med innovation, men ikke indgår i egentlige innovationssamarbejder.