Rapporter og analyser

COWI og Pluss Leadership for Erhvervsstyrelsen (2020): Temaanalyse: Projektorganisering i erhvervsfremme

Sammensætningen af partnerkreds og organisering af erhvervsfremmeprojektet har ofte væsentlig betydning for, om projektet gennemfører med succes og skaber de ønskede resultater. Temaanalysen kortlægger - med afsæt i omkring 250 evalueringer af strukturfondsprojekter - de foretrukne samarbejdskonstellationer i erhvervsfremmeprojekter og ser på de organisatoriske udfordringer, projekterne har oplevet.

  • 1. maj 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Iværksætteri
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Digitalisering og automatisering
  • Internationalisering