Rapporter og analyser

COWI og Pluss Leadership for Erhvervsstyrelsen (2021): Temaevaluering: Anvendelsen af indikatorer i erhvervsfremme

Temaevalueringen tager afsæt i en analyse af de anvendte indikatorer i 2014-2020-programperioden. Målet er at fremme læring om værdiskabende anvendelse af indikatorer frem mod programperioden 2021-2027.

  • 31. maj 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Iværksætteri
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Digitalisering og automatisering
  • Internationalisering