Rapporter og analyser

COWI og Pluss Leadership for Erhvervsstyrelsen (2022): Temaevaluering: Projekter finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje for lokale og tværgående turismeprojekter

COWI og Pluss Leadership har i 2022 udført en temaevaluering af turismeprojekter fra perioden 2019 - 2021. Denne rapport præsenterer hovedpointer og konklusioner af den første evaluering af turismeprojekter medfinansieret af de decentrale erhvervsfremmemidler.

  • 30. juni 2022
  • Turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsatte i efteråret 2021 en ekstern temaevaluering af projekter, der i perioden 2019 - 2021 har fået tilskud fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter.

COWI og Pluss Leadership udførte analysen og afleverede temaevalueringen i sommeren 2022. Temaevalueringen samler og analyserer dels viden og erfaringer fra tidligere støttede projekter og dels input fra eksperter, destinationsselskaber, virksomheder og øvrige aktører.