Rapporter og analyser

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (2021): Genstart af danske SMV'er - Tilstandsbillede af de danske små og mellemstore virksomheder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fokus på at hjælpe dansk erhvervsliv godt på vej igen efter pandemien og understøtte de virksomheder, som er blevet hårdt ramt af COVID-19.

I denne publikation beskrives tilstanden i de danske SMV’er, hvilket er udgangspunktet for, hvordan vi kommer godt videre.

  • 28. september 2021
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling

Publikationen tegner et billede af de danske SMV’ers situation. Den bygger blandt andet på input fra mere end 5.000 virksomheder, som indgår i et nyetableret virksomhedspanel. Virksomhedernes input udgør et helt afgørende udgangspunkt for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses indsats.

Panelet skal bidrage til, at erhvervsfremmeindsatserne i endnu højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedernes behov og aktuelle situation.