Nyhed

Danmarks viden- og erhvervsklynger styrkes med 2 mio. kr. ekstra

Danmarks nye klyngelandskab er ved at tegne sig. Alle 14 nye klynger – der trådte ind på banen ved årsskiftet efter at have fundet sammen i landsdækkende organisationer i slutningen af 2020 – er således i fuld gang med at styrke innovationen i de danske SMV’er. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter nu ekstra fart på.

  • 23. april 2021
  • Innovation og styrkepositioner
Billede af mænd der undersøger drone

Foto: Jesper Voldgaard

For at understøtte den gode udvikling og hjælpe klyngerne videre med arbejdet har bestyrelsen bevilget 2 mio. kr. til forlængelse af kontrakten med Cluster Excellence Denmark (CED), der understøtter klyngerne til yderligere konsolidering, professionalisering og internationalisering. Det sker ved at tilbyde uvildig sparring og rådgivning til klyngerne, så de står endnu stærkere i arbejdet med SMV’erne.

De 2 mio. kr. afsættes fra de decentrale erhvervsfremmemidler, og bevillingen løber til den 30. september 2022. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder et tilsvarende beløb til en forlængelse af kontrakten i samme periode.

Om tillægsbevillingen

Mere information om CED’s supportfunktion kan findes på CED’s hjemmeside 

Se tillægsbevillingen på 2 mio. kr. til CED

Om klyngerne

Som led i forenklingen af erhvervsfremmesystemet skal der kun være én offentligt finansieret klyngeindsats inden for hvert erhvervs- og teknologiområde.

Danmarks 14 viden- og erhvervsklynger er udpeget for perioden 2021-2024 af uddannelses- og forskningsministeren, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har forpligtet sig til at medfinansiere klyngernes aktiviteter i hele perioden med 80 mio. kr. årligt. 

 Læs mere om de 14 danske klynger