Nyhed

Dansk deltagelse i succesfuldt netværk forlænges

På blot to år har den danske del af Enterprise Europe Network bidraget til at skabe eller bevare 153 arbejdspladser og en øget omsætning hos danske SMV’er på 217 mio. kr. Derfor støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den danske del af erhvervsfremmenetværket med en bevilling på 6,3 mio. kr., så netværket kan fortsætte sit arbejde.

  • 6. oktober 2021
  • Internationalisering
Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network 

Med bevillingen kan ”Enterprise Europe Network Denmark (EENDK)” hjælpe endnu flere ambitiøse danske SMV’er med at skabe international vækst og arbejdspladser. Målsætningen er yderligere 125 nye eller bevarede arbejdspladser og en meromsætning på 125 mio. kr. over de næste tre et halvt år.   

De ekstra midler fra bestyrelsen betyder, at kontrakten med NordDanmarks EU-kontor bliver forlænget frem til 30. juni 2025. Uddannelses- og Forskningsministeriet forventes ligeledes at finansiere en forlængelse af deres kontrakt med EENDK. 

Se bevillingen til EENDK (pdf)

Fakta om Enterprise Europe Network (EEN) 

EEN er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, som blev etableret af EU-Kommissionen i 2008. Flere end 60 lande er medlem af netværket, der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser i EU’s medlemslande. 
 
EENDK består af tre erhvervshuse (Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland), de to EU-kontorer i Nordjylland og Syddanmark samt klyngen Food & Bio Cluster. Partnerne bidrager hver med forskellige kompetencer inden for områderne internationalisering, innovation og adgang til kapital.  

Læs mere om EENDK på netværkets danske hjemmeside

Læs mere om EENDK i projektdatabasen