Data- og designdreven sundhedsinnovation

Info om indsatsen

 • Startdato

  24.10.2017
 • Slutdato

  31.03.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  17.553.277
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.776.639
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

Projektbeskrivelse

Projektet vil gennem innovationssamarbejder understøtte SMV'er i at skabe innovative kommercielle løsninger på globalt oplevede udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet. Målet er udvikling af flere innovative virksomheder med nye hovedsageligt digitale forretningspotentialer inden for sundhed og healthcare som fx telemedicin, sundhedsapps med videre. Dette med henblik på at skabe vækst og øget eksport for virksomheder i Region Sjælland og Greater Copenhagen.

Projektet resulterer i, at 12 virksomheder udvikler innovative koncepter, der, via testforløb i praksissammenhænge, opnår dokumenteret effekt. Der vil blive skabt 8 nye innovative virksomheder, der markedsintroducerer deres koncepter.

Projektet tager udgangspunkt i SMV'ernes behov for øget innovation. Metoden til at skabe resultater og effekter er fokuseret omkring tre sammenhængende virkemidler:

 • Samarbejde med vidensinstitutioner, herunder teknologisk videntilførsel, forskningsbaseret viden og praksisnærhed. 
 • Udnyttelse af potentialet i Region Sjællands store mængder af sundhedsdata. 
 • Designtænkningens motiverende og ideskabende metoder med brugerperspektiv, involvering og tværfaglighed.

Projektet har 6 hovedaktiviteter:

 1. Identifikation af udfordringer og markedsbehov 
 2. Identifikation af virksomheder
 3. Tværfaglig ideudvikling og matchmaking
 4. Kvalificering og etablering af innovationssamarbejder
 5. Udvikling og test af produkter, services med videre
 6. Kommunikation og formidling af resultater

Projektets partnerkreds består af Fonden til Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland, CUMULI Design Lab, University College Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Væksthus Sjælland.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF