Det Internationale Potentiale i det Lokale - Kulturmiljøer som driver for den stedbundne turisme

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.09.2023
 • Slutdato

  31.12.2025
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.469.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  734.500
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Komitéen - Maltfabrikken

Projektbeskrivelse

Formålet med og effekten af projektet er at undersøge de danske kulturhuses og -miljøers rolle i turisme- og oplevelsesøkonomien. Kulturmiljøerne placerer sig traditionelt mellem at være en klassisk attraktion og en lokal platform for byens borgere, hvilket skaber særlige autentiske oplevelser, som bringer gæsterne tættere på befolkningen og kulturen i de byer, som der er placeret i. I projektperioden skal der udvikles og testes autentiske kulturoplevelser for det internationale turistsegment med udgangspunkt i lokale erhvervsdrivende på tværs af turismebranchen.

Projektet består af fem aktivitetsspor. Aktivitetsspor 1 har fokus på planlægning af et prøvehandlingsforløb på de tre kulturcentre. Under aktivitetsspor 2 vil projektet gennemføre en række testforløb af seks måneders varighed, hvor der i de tre kulturhuse udvikles, afprøves og dokumenteres minimum ni forskellige oplevelsesprodukter, der er forankret i det lokale. I aktivitetsspor 3 fokuseres på etablering af samarbejder på tværs af lokale værdikæder. Aktivitetsspor 4 har fokus på trykprøvning og test af de udviklede prototyper. Aktivitetsspor 5 har fokus på opsamling og dokumentation af det samlede prøvehandlingsforløb.

Projektets vigtigste output og resultater omfatter etablering af et nyt tværregionalt videns- og praksissamarbejde mellem de tre kulturhuse, der skal give indsigt i, hvordan kulturhuse kan forbedre turismeprodukter og gæsteoplevelser, udvikling og trykprøvning af minimum ni prototyper på nye gæsteoplevelser samt udarbejdelse af en rapport inkl. handlekatalog med case-beskrivelser, der gøres tilgængelig for alle kommuner og kulturhuse i Danmark.