Digital Kognitiv Stimulations-Terapi til borgere med demens - implementering og skalering til dansk og international styrkeposition

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.11.2023
 • Slutdato

  31.10.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.880.833
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.404.908
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.094.188
 • Geografi

  Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  BRAIN+ A/S

Projektbeskrivelse

Demens er en indgribende lidelse for den enkelte, deres pårørende og de sociale- og sundhedssystemerne der skal supportere dem. Kognitiv Stimulations-Terapi (CST) er nutidens førende ikke-medicinske behandling af de primære demenssymptomer. 

En række kommuner (Solrød, Guldborgsund, Tårnby, Viborg, Odense, Fredericia), ældre- og patientforeninger (Ældre Sagen, Alzheimerforeningen samt Konsulatet for Fællesskab), er gået i samarbejde med SMV’en Brain+ om at implementere og skalere velfærdsteknologien, ’CST-assistenten’ i Danmark og åbne til implementering på eksportmarkedet England, og derved øge tilgængelighed af nutidens mest effektive og evidensbaserede demensterapi til et større antal borgere med mild-til-moderat demens. Projektet vil fjerne barrierer for implementering, som i dag er hæmmet af budgetbegrænsninger og personalemangel, skabe nye arbejdspladser og adgang til eksportmarkeder.