Digital ledelseskultur

Info om indsatsen

 • Startdato

  16.05.2018
 • Slutdato

  30.11.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  39.743.583
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  19.860.432
 • Geografi

  Bornholm, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Projektbeskrivelse

Mange danske SMV’er har et ønske om at udnytte de muligheder, der er i digitalisering, nye teknologier og data anvendelse. Erfaringer fra projekt Digital Vækstkultur er, at de mister pusten i overblikket af, hvordan de starter eller opgraderer deres digitale transformation.

Digital Ledelseskultur er et kompetenceudviklingsprogram, som over 3 år vil styrke de digitale kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere i 420 danske mikro, små og mellemstore virksomheder, så de bliver i stand til at sikre virksomhedens langsigtede overlevelsesstrategi.

Projektets aktiviteter skal bidrage til lederes og nøglemedarbejderes digitaliseringskompetencer gennem målrettede og skræddersyede kompetenceforløb, der tager udgangspunkt i virksomhedernes problemstillinger, behov og ambitioner, samt virksomhedens/lederens faglige domæne.

Ledere og nøglemedarbejdere deltager gennem projektet i kompetenceforløb, med en varighed på mellem 10 og 12 måneder, som er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske emner, kompetencenetværk, sparring med videnpersoner samt konkret arbejde med egen udvikling i virksomhedens hverdag.

Digital Ledelseskultur bygger på erfaringerne fra projektet Digital Vækstkultur – hvor det var tydeligt, at effekten var størst der, hvor ledelsen havde taget strategiske valg om at fokusere på digitalisering og indset, at digitalisering er vigtig for videreudvikling af deres virksomhed.

Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i virksomhedens egne udfordringer og relevans, og motivationen er derfor stor.

Projektet vil gennem et stærkt nationalt konsortium af erhvervsakademier, professionshøjskoler, UCN/UCL, universiteter, innovationsnetværk og erhvervsorganisationer sikre, at ledere og nøglemedarbejde tilføres nye og nødvendige digitale kompetencer, som kan hjælpe til vækst, stigende produktivitet, øget konkurrenceevne, effektive arbejdsgange og nye forretningsmodeller.

Virksomhederne tilbydes forløb, der strækker sig over 10 måneder. Igennem forløbet er det afgørende, at der er flere medarbejdere fra samme virksomhed, der deltager, for at sikre forankring af ny viden.

Virksomheden modtager et forløb, der tager afsæt i deres udfordringer. De uddannes gennem en vekselvirkning af kompetencenetværk, seminar og 1:1, og niveauet tilpasses ud fra strategisk og specialiseret viden fra universiteterne, samt erhvervs og praksisnær uddannelse fra erhvervsakademierne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF