Nyhed

Digitalt potentiale: Hver fjerde SMV er klar til mere digitalisering

Mange af Danmarks SMV’er vil gerne i gang med eller blive bedre til digitalisering og automatisering. Det fremgår af en ny publikation fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der blandt andet bygger på indspil fra et virksomhedspanel med 5.000 virksomheder. Et stort virksomhedsprogram til 600 mio. kr. skal hjælpe SMV’erne til mere digitalisering.

  • 28. september 2021
  • Digitalisering og automatisering
Webapoteket

Foto: Jesper Voldgaard

Danmark var inden COVID-19-krisen et af Europas mest digitaliserede lande, og der er et stort potentiale for yderligere digitalisering og automatisering i danske SMV’er. 

Det er et af budskaberne i en ny publikation fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Publikationen baserer sig blandt andet på data fra Danmarks Statistik og bestyrelsens nye virksomhedspanel, som 5.000 SMV’er har deltaget i. 

Mange SMV’er tripper for at komme i gang eller løfte deres digitale niveau: 27 pct. af virksomhederne i SMV-panelet efterlyser nye, digitale kompetencer, som kan føre til vækst og nye arbejdspladser, og ifølge Danmarks Statistik har to af fem virksomheder med over 100 ansatte under COVID-19-krisen fremrykket investeringer i digitalisering. 

Digitaliseringen i danske virksomheder er generelt høj: 65 pct. af Danmarks SMV’er på forskellige niveauer er allerede i gang med digitale værktøjer og løsninger, men størstedelen arbejder kun med digitalisering på grundlæggende niveau. Hver anden SMV, der benytter sig af digitalisering og automatisering, gør det primært kun til kundekontakt og markedsføring og lidt færre til økonomi og administration.

Danmark ligger således under sammenlignelige lande, når det drejer sig om udbredelsen af avancerede digitale teknologier, fx kunstig intelligens og Big Data. Og det er især de mindste virksomheder, der halter efter på det punkt, viser SMV-publikationen.

Kathrine Forsberg, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og adm. direktør for ATEA-koncernen:

”Digitalisering og automatisering rykker fremad i virksomhederne, og meget tyder på, at virksomheder med et digitalt forspring har været bedre rustet til de udfordringer, der ramte med COVID-19-pandemien. Der er dog stadig et væsentligt potentiale, som skal indfries, hvis Danmark skal fastholde sin konkurrenceevne. Derfor skal vi have flere virksomheder i gang, og vi skal gøre en ekstra indsats for de brancher og erhvervsområder, som har haft særlige udfordringer under COVID-19.”

Virksomhedsprogram: 120 mio. kr. til SMV:Digital

Digitalisering og automatisering er hjørnesten i det store virksomhedsprogram, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervshusene i den kommende tid ruller ud til virksomheder over hele landet. Virksomhedsprogrammet er finansieret med 600 mio. kr. fra de såkaldte REACT-EU-midler, og heraf er 120 mio. kr. afsat til at styrke SMV:Digital, som siden 2018 har hjulpet virksomheder med digital omstilling.

En af dem er online-markedspladsen Råhandel, der fik digitaliseret logistikken mellem fødevareproducenter og erhvervskunder med stor succes:

”Tilskuddet til privat rådgivning fra SMV:Digital har gjort stor nytte. Rådgiveren har været med i et lille års tid, hvor vi er gået fra test til virkelighed, og har fungeret som sparringspartner for alle vores ideer og udfordringer omkring logistik. Det gav os et gennembrud, og siden er vi vækstet markant, hvilket også gavner de små madiværksættere, vi har på platformen,” siger Solveig Felbo, medstifter og CEO i Råhandel.

Digitale løsninger kan også løse udfordringer med tunge, manuelle arbejdsgange. Det har Peter Frederiksen, direktør i J-Coating i Aalestrup, erfaret efter at have hentet hjælp til digitalisering i NordVest Smart Production-projektet: 

”Det har været godt for vores virksomhed at digitalisere. Da vi droppede papiret til fordel for digitale systemer, steg vores omsætning, fordi produktionsordren nu med sikkerhed ikke blev væk i vores interne proces inden fakturering. Vi leder hele tiden efter muligheder for at øge digitaliseringen, og vi har planer om at etablere en 100 procent papirløs fabrik – efter planen med udgangen af 2021.”

SMV’ernes digitale behov er forskellige

Publikationen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse viser desuden, at der er markante forskelle på SMV’ernes forhold til digitalisering og automatisering:

  • Benyttelse: 47 pct. af SMV’er, der benytter sig af digitalisering og automatisering, gør det inden for markedsføring og kundekontakt, og 42 pct. bruger det til at effektivisere økonomi og administration. Næsten hver tredje virksomhed (30 pct.) styrker deres produkter og services med digitale funktioner. 19 pct. anvender e-handelsløsninger, og 18 pct. digitaliserer deres udviklingsprocesser.
  • Barrierer: 32 pct. savner tid og medarbejdere til en indsats inden for digitalisering og automatisering, og 19 pct. peger på manglende digitale kompetencer blandt de ansatte. Blandt de 35 pct., som ikke arbejder med digitalisering og automatisering, angiver hver anden SMV, at det ikke er relevant.
  • Behov: 35 pct. af de spurgte SMV’er efterlyser generelt tilskudsordninger, og 28 pct. efterspørger mere rådgivning og konsulentbistand.

Kathrine Forsberg, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, understreger, at styrkelsen af SMV:Digital netop skal sikre en relevant digital omstilling, der skræddersys til de enkelte virksomheder:

”Vi hører ofte virksomheder spørge efter hjælp til mere digitalisering, og at de har brug for både kompetenceløft og tilførsel af nye, stærke kompetencer. Det kommer virksomhedsprogrammet til at levere på, og vi har jo set, hvor stor en forskel SMV:Digital kan gøre for virksomhederne.” 

Om publikationen Genstart af danske SMV'er 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udsendt publikationen Genstart af danske SMV’er, der afdækker SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi. 

Læs publikationen Genstart af danske SMV'er (pdf)

Publikationen bygger på svar fra et panel af SMV’er (0-249 ansatte). I april 2021 har 5.101 SMV’er deltaget i den første undersøgelse, og svarene er sammen med data fra Danmarks Statistik baggrund for publikationen.

Læs baggrundsrapporten om virksomhedspanelet (pdf)

Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet. 

Læs baggrundsrapport fra HBS Economics om tilstanden i danske SMV'er (pdf)

Om virksomhedsprogrammet 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med landets tværkommunale erhvervshuse som operatører lanceret et nyt virksomhedsprogram, som har et bredt fokus på genstart af danske SMV’er gennem blandt andet digital og grøn omstilling.

Programmet skal støtte omstilling gennem tre grundlæggende virkemidler: Tilskud til rådgivning, tilskud til investeringer i maskiner, udstyr, software, certificeringer mv. samt kompetenceudvikling og –tilførsel. Virksomhedsprogrammet består af følgende indholdsmæssige spor: Digital omstilling, grøn omstilling, genstart af hårdt ramte erhverv og internationalisering samt vækstpiloter i SMV’er.

Der er afsat 600 mio. kr. til virksomhedsprogrammet, som finansieres med REACT-EU-midler.

Læs mere om virksomhedsprogrammet

Om REACT-EU

Danmark modtager 1,3 mia. kr. i REACT-EU-midler, som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står for den konkrete udmøntning af REACT-EU-indsatsen. Indsatsen skal være afviklet senest medio 2023. 

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om publikationen Genstart af danske SMV'er.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]