Nyhed

Ekstra midler skal kickstarte dansk erhvervs- og mødeturisme

Turismeerhvervet har været hårdt ramt under COVID-19-pandemien, og særligt erhvervs- og mødeturismen kan fortsat mærke pandemiens konsekvenser på bundlinjen. Derfor tildeler Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 7,4 mio. kr. til at videreføre fire udvalgte initiativer fra det landsdækkende projekt Kick-start Dansk Turisme 2020. 

  • 13. december 2021
  • Turisme
Deltagere til konference

Foto: Jesper Voldgaard.

Erhvervs- og mødeturismen har været hårdt ramt af COVID-19-pandemien og både ændrede rejsemønstre og restriktioner betyder, at erhvervet fortsat er udfordret. Nu skal 7,4 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til projektet Kickstart Dansk Turisme 2.0 styrke erhvervs- og mødeturismen. Projektet bygger videre på de gode erfaringer fra det oprindelige projekt, Kick-start Dansk Turisme 2020, som bestyrelsen har støttet flere gange siden 2020. 

Det glæder medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group Dorte Krak, at bestyrelsen fortsat understøtter turismeerhvervet:

"Partnerne bag forgængeren til Kickstart Dansk Turisme 2.0.  har allerede vist flotte resultater. Samtidig har projektet demonstreret, at der stadig er efterspørgsel fra turismeerhvervet. Vi ved, at en stor del af den efterspørgsel kommer fra aktører inden for erhvervs- og mødeturisme. Og generelt ser vi et stort behov i branchen for redskaber og hjælp til at skabe en bæredygtig håndtering af COVID-19-pandemien, der desværre endnu ikke er overstået.”

Med midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver fire initiativer fra det oprindelige projekt videreført og styrket. Indsatsen for erhvervs- og mødeturisme vil bl.a. have fokus på at styrke mødedestinationernes produkter og konkurrenceevne på det internationale marked. Her vil brug af virtuelle redskaber og bæredygtig omstilling til den nye hverdag efter pandemien være i fokus. De øvrige tre initiativer omfatter outdoorturisme, mersalg samt viden om bæredygtighed og digitalisering.

Stærkt turismepartnerskab står bag indsatsen

Ligesom det oprindelige projekt rummer Kickstart Dansk Turisme 2.0 indsatser over hele landet, og projektet er tilgængeligt for turismeaktører inden for en lang række af branchens områder. 

VisitAarhus står bag projektet i et stærkt turismepartnerskab bestående af aktører fra hele landet, herunder destinationsselskaber, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme samt MeetDenmark.

Pia Lange Christensen, der er direktør i VisitAarhus og formand for Meet-Denmark, ser frem til at føre de gode initiativer videre i det nye projekt:

"Turismebranchen er fortsat mærket af pandemien – nogle områder dog mere end andre. Derfor glæder det mig, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt at støtte vores projekt med en ny bevilling, og at midlerne går til lige præcis de initiativer, hvor vi ser de største potentialer. Med bevillingen kan vi hjælpe flere aktører lige der, hvor behovet er størst.”

Fakta om indsatsen

Kickstart Dansk Turisme 2.0 drives af VisitAarhus i samarbejde med et bredt turismepartnerskab. Projektet modtager 7,4 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler. Midlerne skal gå til at videreføre fire efterspurgte initiativer fra det oprindelige projekt Kick-start Dansk Turisme 2020, der tidligere har modtaget i alt 15,9 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at styrke turismeerhvervet under og efter COVID-19-pandemien.

Læs fakta om bevillingen til Kickstart Dansk Turisme 2.0

Læs mere om Kickstart Dansk Turisme på projektets hjemmeside

Læs mere om projektet i projektdatabasen

Rikke Thøfner Angel (teamleder)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om projektet.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]