Nyhed

En god investering: Stort EU-projekt har vist, at social inklusion kan betale sig

Socialfondsprojektet "Rummelig imidt" har på fem år hjulpet over 250 borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i arbejde i Region Midtjylland. "Indsatsen kan så rigeligt betale sig," siger projektlederen om projektet, som EU’s Socialfond har støttet med 27,5 mio. kr.

  • 29. november 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Kort over de 22 delprojekter i Region Midtjylland

"Rummelig imidt" omfatter 22 delprojekter i Region Midtjylland. Projektets afslutning blev markeret med en konference den 25. november i Kjellerup. Kort: Rummelig imidt

Når det store socialfondsprojekt ”Rummelig imidt” slutter med udgangen af året, kan projektleder Søren Larsen se tilbage på seks års virke, der har sparet samfundet for mange millioner kroner.

"Rummelig imidt" har nemlig flyttet flere end 250 borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i Region Midtjylland – og et liv på hel eller delvis offentlig forsørgelse – til fast arbejde og et liv som selvforsørgende.

EU’s Socialfond har i tre omgange støttet projektet med sammenlagt 27,5 mio. kr., og de penge har været en god investering for samfundet, siger projektleder Søren Larsen. Han har brugt det uafhængige videnshus CABI’s anerkendte "sociale beregner" til at beregne effekten af indsatsen i "Rummelig imidt":

"250 borgere, der kommer i arbejde, aflaster fremover de offentlige kasser med ca. 29 mio. kr. om året. Dertil kommer øgede skattemæssige gevinster på ca. 20 mio. kr. – hvert eneste år. Desuden har arbejdsdygtige borgere også færre sygedage og går mindre til lægen. Så indsatsen kan så rigeligt betale sig," fastslår Søren Larsen.

Over 250 borgere væk fra offentlig forsørgelse

"Rummelig imidt" har i løbet af de seneste seks år drevet 22 delprojekter i hele regionen, hvor der er igangsat aktiviteter for 910 borgere på kanten af arbejdsmarkedet – langt over målsætningen på 813 borgere.

580 borgere har fuldført et forløb, mens 79 borgere er begyndt og stoppet på et forløb, fordi de undervejs enten er kommet i arbejde eller har påbegyndt en uddannelse.

233 borgere er efter forløbet blevet selvforsørgende, fordi de er kommet i arbejde i ordinære virksomheder, mens 19 borgere har fået fuldtidsarbejde i socialøkonomiske virksomheder. Dertil kommer, at 29 borgere er begyndt på en uddannelse efter at have gennemført et forløb.

Deltagerne i "Rummelig imidt" er fx personer med diagnoser og borgere, der har været udsat for ulykker, er gået ned med stress eller i mange år har været langt fra arbejdsmarkedet.

I et af de afsluttede 22 delprojekter, "Efterværn til borgere i småjobs", som er et samarbejde mellem Jobcenter Herning og Herning Kommunes Drift og Service, er jobparate kontanthjælpsmodtagere på over 30 år med længerevarende ledighed bag sig sluset tilbage på arbejdsmarkedet. Det kræver en helt særlig indsats, forklarer virksomhedskonsulent Johnnie Bach:

"Vi taler om borgere, hvoraf nogle ikke har været på arbejdsmarkedet i over 10 år. Derfor er den indsats, vi skal yde for at inkludere dem, langt større end den, der får en almindelig borger i arbejde. De fleste af vores borgere er så langt fra arbejdsmarkedet, at de ikke engang kan se kanten af det. "Virksomhedskonsulenten tilføjer, at opskriften er en kombination af medmenneskelighed, vedholdenhed og empati: "Overordnet set kan man komme ekstremt langt med at motivere borgerne og – ja, det lyder banalt – vise dem kærlighed."

For den stressramte fotograf Anne Højlund Nicolajsen tog det flere år at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Og det havde formentlig taget endnu længere tid, hvis ikke hun var kommet med i Team Futurum, et borgerrettet forløb for psykisk sårbare personer med videregående uddannelser under Aarhus Kommune. Her har 140 borgere deltaget i et forløb, og to ud af tre af dem er kommet tilbage i ordinære job, fleksjob eller har påbegyndt en uddannelse.

Billede af Anne Højlund Nicolajsen

Anne Højlund Nicolajsen fik gennem et Rummelig imidt-forløb tid til at hele efter stress og depression, og i dag er hun tilbage på arbejdsmarkedet som fotograf på fuld tid. Foto: Anne Højlund Nicolajsen

For Anne Højlund Nicolajsen var Team Futurum redningen:

"Jeg havde arbejdet i New York i mange år og var til sidst gået ned med stress og depression. Jeg flyttede hjem til Danmark, og her gik det op for mig, hvor syg jeg var, "fortæller fotografen: "Jeg måtte igennem medicinering og en indlæggelse, inden jeg blev henvist til Team Futurum, som tilrettelagde et fantastisk praktikforløb for mig på et reklamebureau. Praktikopholdet var fleksibelt, jeg kunne øge min arbejdstid i det tempo, som min krop kunne klare – først med to gange to timer om ugen - og efter lidt over et år var jeg tilbage på fuld tid."

Anne Højlund Nicolajsen er i dag fastansat som fotograf på fuld tid ved Bestseller, og hun er overbevist om, at praktikopholdet var afgørende:

"Det var jobforberedende på en helt fantastisk måde. Jeg kom i gang på lavt niveau, og jeg fik lov til at udvikle mig fagligt, mens jeg kom til kræfter. Det gav totalt mening."

Virksomhedskonsulent: Tid er afgørende for udsatte borgere

Ligesom så mange andre borgere, der har deltaget i "Rummelig imidts" forløb, var Aarhus-fotografen bekymret for, om hun nogensinde ville komme tilbage til arbejdsmarkedet. Undervejs blev hun overbevist af virksomhedskonsulent Pernille Rix fra Team Futurum om, at det især handlede om tid.

"Tid er ofte den afgørende faktor for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Desuden er det vigtigt, at borgeren taler højt om det, der udfordrer dem," siger Pernille Rix.

Hun tilføjer, at det at være psykisk sårbar ofte betyder, at borgerne har skader på de kognitive færdigheder eller er hæmmede på sociale færdigheder – nogle gange begge dele. Pernille Rix:

"De har koncentrationsbesvær og oplever, at hukommelsen svigter, så de nemt mister overblikket. Og hvis man så ikke er ærlig over for sin arbejdsgiver og siger, at man har det svært med højt tempo og overblik, og arbejdsgiveren giver dig 10 opgaver, så går det galt. Derfor skal man starte med færre og prioriterede opgaver."

De fleste delprojekter under "Rummelig imidt" har omfattet praktikophold på en virksomhed. Over 700 virksomheder har været i kontakt med "Rummelig imidt" i projektperioden, og over 250 virksomheder arbejder i dag med social inklusion.

Der er etableret otte virksomhedsnetværk, som arbejder videre med social inklusion, og det er i sig selv en kæmpesejr, siger projektleder Søren Larsen:

"Vi har nedbrudt siloer og opbygget et omfattende samarbejde, og nu tales der sammen på kryds og tværs i hele regionen. Ikke mindst virksomhederne er i dag langt mere åbne for social inklusion og viser mere forståelse for, at ikke alle på arbejdsmarkedet kan yde 100 procent."

Projektejer: Resultater skal leve videre

"Rummelig imidt" er en del af Projekter imidt, som ejes af de seks FH-sektioner i Region Midtjylland.

For bestyrelsesformanden i "Rummelig imidt", Helge Albertsen, som også er formand for FH Vestjylland, er det vigtigt, at de mange resultater i "Rummelig imidt" ikke ender som ”mapper i en reol”:

"Projektet har været godt for dem, der nu er kommet i arbejde eller i uddannelse, men vi ser lige så meget "Rummelig imidt" som en idé- og metodegenerator. Vi skal sørge for, at metoder og værktøjer bredes ud og bruges i kommunerne, så alle aktører på arbejdsmarkedet, ikke mindst jobcentrene, kan blive inspireret."

Og den udvikling er allerede i gang, bekræfter Søren Larsen:

"En del af vores spor lever videre som kommunale projekter i kommunerne og ngo’er. Vi ser og hører, at det lever derude."

Om "Rummelig imidt"

"Rummelig imidt" arbejder for at skabe jobåbninger for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Det sker gennem forskellige aktiviteter, og projektet har blandt andet arbejdet med virksomhedsnetværk, borgerrettede forløb, socialøkonomi, cirkulær økonomi og offentlige sociale indkøb. I projektet skulle der iværksættes aktiviteter for 813 borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og projektet nåede ud til 910 borgere.

"Rummelig imidt" begyndte i september 2015 og slutter med udgangen af 2021.

Operatør er Projekter imidt, der er ejet af de seks FH-sektioner i Region Midtjylland, og der er en lang række partnere: 14 kommuner, 2 a-kasser, Castberggård Job- og Udviklingscenter, Sind i Aarhus og Odder m.fl.

Projektets samlede budget er på 55 mio. kr.: EU’s Socialfond har støttet med 27,5 mio. kr., og Region Midtjylland og de kommunale samarbejdspartnere har bidraget med 27,5 mio. kr.

Læs mere om projektet i projektdatasbasen eller på Rummelig imidts hjemmeside

Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.