Rapporter og analyser

Epinion for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen (2021): SMV-måling forår 2021

I et panel af SMV'er gennemføres halvårligt undersøgelser, der kortlægger virksomhedernes aktuelle situation og behov på de områder, der er centrale i erhvervsfremmestrategien. Denne rapport præsenterer resultaterne af den første spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af virksomhedspanelet.

  • 28. september 2021
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 har som et af sine pejlemærker, at decentral erhvervsfremme skal levere relevante og efterspurgte tilbud, der er tilrettelagt med virksomhedernes behov i centrum.

Bestyrelsen og Erhvervsstyrelsen har derfor bedt Epinion etablere et panel af SMV'er, hvor der halvårligt gennemføres undersøgelser, som kortlægger virksomhedernes aktuelle situation og behov på de områder, der er centrale i strategien.

Rapporten "SMV-måling forår 2021" præsenterer resultaterne af den første spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i panelet. 5.101 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, og resultaterne hviler således på et solidt datagrundlag.