Rapporter og analyser

Erhvervsministeriet (2021): Redegørelse om virksomhedernes grønne omstilling

Den grønne omstilling og Danmarks ambitiøse klimamålsætninger rummer på den ene side store potentialer for grøn vækst og beskæftigelse i dansk erhvervsliv og på den anden side også et behov for nytænkning og investeringer for at omstille til mere klimavenlig produktion. Erhvervsministeriets redegørelse om virksomhedernes grønne omstilling belyser begge aspekter af virksomhedernes grønne omstilling. 

  • 28. oktober 2021
  • Grøn og cirkulær omstilling

I redegørelsen er der særligt fokus på industriens grønne omstilling. Analyserne i redegørelsen viser, at Danmark har en grøn styrkeposition.

I dag ligger Danmark i den europæiske top, når det kommer til eksport og udvikling af grønne løsninger, og vi har mange virksomheder og medarbejdere, der leverer grønne varer og tjenester.

Den Internationale Valutafond (IMF) forventer, at der frem mod 2030 skal investeres for op mod 5.000 mia. dollars på globalt plan for at nå målsætningen om klimaneutralitet i 2050. Det udgør en klar mulighed for øget eksport, som danske virksomheder kan omsætte til et grønt erhvervseventyr.

Læs Erhvervsministeriets redegørelse (pdf)