Flere hænder til virksomhederne – en bæredygtig beskæftigelsesindsats

Frem til den 25. juni 2024 kl. 12.00 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til “Flere hænder til virksomhederne – en bæredygtig beskæftigelsesindsats”. Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen imødekomme en del af manglen på arbejdskraft i virksomhederne gennem øget anvendelse af substitution. 

Der er afsat i alt 160 mio. kr. til indsatsen, med forbehold for godkendelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi “Stærke SMV’er i hele Danmark – Strategi for erhvervsfremme 2024-2027". Det betyder, at der ikke kan gives tilsagn om støtte, før strategien er godkendt. 
 

ÅBEN

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

 • Finansiering

  90 mio. kr. fra Socialfonden Plus, og 70 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler. 

 • Projektperiode

  Op  til tre år.

 • Ansøgningsperiode

  Den 7. marts 2024 til 25. juni 2024 kl. 12.00.

Ansøg

Baggrund 

Danmark står aktuelt i en situation, hvor virksomhederne oplever, at det er vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og hvor 10 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg er forgæves. Det er derfor aktuelt at se nærmere på, hvordan de omkring 150.000 borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan medvirke til at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Erfaringer viser, at opkvalificeringsindsatser og sociale og helbredsrettede indsatser ikke i sig selv bringer udfordrede ledige tættere på arbejdsmarkedet, men skal kombineres med en jobrettet indsats for at være effektfuld. Regeringens nedsatte reformkommission beskriver i deres rapport fra maj 2023 en udvikling, hvor lønnede timer i højere grad er blevet et centralt redskab i beskæftigelsesindsatsen for udfordrede ledige. 

Der er således både en udfordring og en mulighed på arbejdsmarkedet, hvor flere virksomheder oplever, at de ikke kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft samtidig med, at der står et større antal borgere, der med en målrettet indsats kan indgå i ordinære timer på en arbejdsplads. En oplagt løsning er anvendelsen af “substitution”, hvor virksomhederne identificerer arbejdsopgaver af en karakter, der gør, at de kan løses af udfordrede ledige. Derved frigives der arbejdstid hos øvrige medarbejdere i virksomheden.

På baggrund af ovenstående indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til ansøgninger inden for ”Flere hænder til virksomhederne – en bæredygtig beskæftigelsesindsats”.

Annoncering: Flere hænder til virksomhederne – en bæredygtig beskæftigelsesindsats

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Indsatsen sigter mod at øge anvendelsen af “substitution”, som indebærer, at virksomhederne identificerer arbejdsopgaver med en karakter, der gør, at de kan løses af udfordrede ledige. Ved at ansætte udfordrede ledige til at varetage sådanne opgaver, frigives værdifuld arbejdstid hos eksisterende medarbejdere.   

Aktiviteter i projektet kan fx være: 

 • Modning af virksomheder 
 • Matching af ledige borgere med virksomhedernes behov 
 • Opdeling af arbejdsopgaver 
 • Håndholdt indsats til fastholdelse af borgere
 • Opkvalificering af ledige borgere 
 • ESG-kompetenceopbygning 

Målgruppe:

Målgruppen for denne indsats er små og mellemstore virksomheder, der mangler arbejdskraft, samt ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet med andre udfordringer end kun ledighed, som med indsatsen har potentiale til at indgå på en arbejdsplads på ordinære vilkår – omend kun få timer ugentligt.

Geografi:

Indsatsen skal være landsdækkende. Indsatsen skal varetages af en enkelt aktør, der indgår i et tæt partnerskab med andre relevante aktører med en geografisk forankring, der sikrer, at indsatsen er tilgængelig for virksomheder i hele landet. Ansøger skal demonstrere, at der tages hensyn til lokale og regionale behov og udfordringer, herunder eventuelle brancheforskelle, samt hvordan lokale aktører i relevant omfang indtænkes i eksekveringen af indsatsen.  

Samlet udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse op til 160 mio. kr. med denne annoncering. Heraf finansieres op til 90 mio. kr. fra Socialfonden Plus, prioritet 1.3 Social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse, og op til 70 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler. 

I en enkelt ansøgning kan der maksimalt søges om det afsatte beløb under annonceringen. 

I kan ansøge socialfondsplusmidler uden samtidig at ansøge om decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke ansøges decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Projektets øvrige finansiering kan være kontante tilskud fra såvel private som offentlige givere, eller ske som projektpartnernes egenfinansiering, herunder gennem timer m.v., jf. vejledning om støtteberettigelse.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier: 

A. Resultater og effekter - understøtter virksomhedernes omstilling gennem kvalificeret arbejdskraft 
B. Tilbyde indsatser for hele landet 
C. Forenkling og forankring 

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet.

Ansøgninger til indsatsen skal ligge inden for Socialfonden Plus Prioritet 1, Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, under indsatsområdet 1.3. Social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse.

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv). 

Ansøgningsfristen er den 25. juni 2024 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgning på sit møde den 14. november 2024.

Har du brug for vejledning?

Erhvervsstyrelsen vejleder om rammerne for annonceringen, regler for støtteberettigelse mv.

For yderligere information om temaets faglige indhold, Socialfonden Plus samt ansøgningsproces kontakt: Camilla Trothe Mygind, [email protected], 3529 1791 eller Camilla Wilms Jensen, [email protected], 3529 1742.

Informationsmøde

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afholdte informationsmøde den 4. april 2024 og webinar den 15. maj 2024.

Se Q&A fra informationsmødet

Se slides fra informationsmødet

Se slides fra webinaret

Vejledninger til kontoplaner

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)
Camilla Mygind

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Socialfonden Plus samt ansøgningsprocessen

Camilla Mygind 

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1791
 

Billede af Camilla

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Socialfonden Plus samt ansøgningsprocessen

Camilla Wilms Jensen

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1742