Nyhed

Virksomhedernes behov for og erfaringer med substitutionsstrategier

Kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer i danske virksomheder. Flere og flere oplever produktionstab på tværs af brancher, fordi de ikke kan rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer. Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fået udarbejdet en analyse, der undersøger, hvordan virksomhederne kan søge alternative veje i deres rekrutteringsstrategier. Analysen vil indgå i vidensgrundlaget for bestyrelsens kommende investeringer.

 • 13. december 2023
 • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Medarbejder hos AV-cables

Det danske arbejdsmarked har længe været præget af høj beskæftigelse, lav ledighed og mange ledige stillinger. Virksomheder konkurrerer i stor grad om kvalificeret arbejdskraft, og prognoser viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig er der i alt ca. 150.000 ledige, der betegnes som værende på kanten af arbejdsmarkedet, som udgør et uudnyttet potentiale.

Arbejdsmarkedsforskning fra Regeringens nedsatte reformkommission viser, at selv få timer med løn giver langsigtede positive effekter for udsatte ledige, samtidig med at de ledige kan udgøre en ressource for virksomheder. Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med hjælp fra Cabi fået udarbejdet analysen ”Virksomhedernes behov for og erfaringer med substitutionsstrategier”.

Analysen undersøger den bedste strategi for, hvordan man implementerer en virksomhedsrettet indsats, der får flere, udsatte ledige i lønnede timer hos virksomheder.

Analysens resultater:

Analysen fremhæver følgende resultater:

 • Et vigtigt redskab til at løse noget af manglen på arbejdskraft er at ansætte udsatte ledige med henblik på substitution af opgaver. Der skal ses på opgaveløsning frem for på stillingsbetegnelser, så virksomhederne får større fleksibilitet.
 • Selv få timer med løn giver langsigtede, positive effekter for udsatte ledige, og de ledige oplever at blive inkluderet i et arbejdsfællesskab.
 • Større fokus på social bæredygtighed kan hjælpe virksomhederne med stigende krav til ESG-dokumentation, hvor også det sociale aspekt (S’et i ESG) forventes at komme til at fylde mere i de kommende år.
 • Fem faktorer er særligt vigtige for, at substitution kan lykkes:
  • forretningsmæssigt skal det give mening for virksomheden
  • ledelsen skal være engageret
  • virksomheden skal tænke i opgaver fremfor stillinger
  • rollemodeller og kulturbærere skal medvirke til at øge virksomhedens succes med inklusion
  • et godt samarbejde med jobcenteret

Læs analysen

I tillæg til analysen har Cabi udarbejdet tre caseeksempler i form af videopræsentationer, som omhandler konkrete eksempler på virksomheder, der har haft succes med at fremme arbejdet med substitution og ansættelse af udsatte ledige.

Se videoerne