Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning gennem Region Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  34.295.803
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  20.577.482
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

I et tæt samarbejde mellem erhvervsskoler, folkeskoler og privatskoler vil der blive udviklet særlige forløb for udskolingsklasserne. Disse forløb kan enten være tilpasninger af eksisterende brobygningsforløb eller helt nye forløb, som styrker overgangen fra udskolingsklasserne til erhvervsuddannelse.

Der vil i løbet af projektet blive udviklet og afprøvet en række forløb for at vurdere, hvilke forløb der har den bedste effekt, og dermed hvilke forløb som skal videreføres efter projektafslutning.

For at styrke erhvervsuddannelsernes attraktivitet er det væsentligt, at der fortsat er et bredt udbud af erhvervsuddannelser, som samtidig har en høj faglighed.

Der vil gennem projektet gennemføres initiativer, som vil være med til at sikre, at der fortsat vil kunne være et geografisk bredt udbud af erhvervsuddannelser.

For at sikre den største effekt skal initiativerne følges op med en udbredelse af initiativernes mål og effekt, så fremtidige potentielle erhvervsskoleelever er bekendt med de nye initiativer og kan tage disse med i deres overvejelser, når de gennemfører deres valg af uddannelse.

Projektet gennemføres af alle erhvervsskoler i Region Sjælland og i tæt samarbejde med de lokale folkeskoler, privatskoler og UU. Initiativerne vil derfor dække hele Region Sjælland.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF