Nyhed

Grønne muligheder i SMV’erne: Hver femte SMV mangler i den grønne omstilling

Kun knap hver tredje SMV er gået i gang med den grønne omstilling, og mange SMV’er har slet ikke grøn omstilling med i forretningen, viser en ny publikation om SMV’ernes tilstand fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Et stort virksomhedsprogram til i alt 600 mio. kr. skal brede den grønne omstilling længere ud.

  • 28. september 2021
  • Grøn og cirkulær omstilling

Foto: Jesper Voldgaard

Alle taler om grøn omstilling, og i Danmarks titusinder af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) gemmer der sig et stort potentiale for flere grønne virksomheder. For hver femte SMV er ikke kommet i gang med den grønne omstilling, og en lige så stor gruppe ser ikke umiddelbart grøn omstilling som en mulighed i forretningen.

Det er et af budskaberne i en ny publikation fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Genstart af danske SMV’er. Publikationen baserer sig på data fra Danmarks Statistik og bestyrelsens nye virksomhedspanel, som 5.000 SMV’er har deltaget i. 

Publikationens tal viser, at der er stort potentiale for mere grøn omstilling i SMV’erne:
20 pct. af SMV’erne arbejder slet ikke med grøn omstilling, mens hver femte SMV (21 pct.) vurderer, at grøn omstilling ikke er relevant for dem. Kun 16 pct. af SMV’erne har en egentlig strategi for grøn omstilling. I den anden ende – den ”grønne ende” - arbejder næsten hver tredje virksomhed (31 pct.) i ”meget høj grad”, ”i høj grad” eller ”i nogen grad” med grøn omstilling. 

Virksomhedsprogram: 120 mio. kr. til grøn omstilling

Grøn omstilling og cirkulær økonomi er en hjørnesten i det store virksomhedsprogram, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervshusene i den kommende tid ruller ud til virksomheder over hele landet. Virksomhedsprogrammet er finansieret med 600 mio. kr. fra EU’s REACT-program, og heraf skal 120 mio. kr. gå til at styrke grønne erhvervsfremmeprojekter.

Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, peger på, at virksomhedsprogrammet åbner mulighed for, at endnu flere kommer i gang, og at de, der allerede er i gang, bliver endnu bedre til det grønne:

"Danmark har sat et ambitiøst klimamål, og hvis vi skal have reduceret CO2-udledningen med 70 pct. i 2030, skal vi have flere SMV’er med på den grønne bølge. Rigtig mange er allerede i fuld gang med at udfolde det forretningsmæssige potentiale, der er i grøn omstilling, men vi skal længere ud. Det grønne element skal gøres relevant for alle SMV’ers forretning, og flere skal inddrage det som en del af deres strategi, så de kan bidrage til klimamålene.” 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden 2019 igangsat flere store initiativer for mere grøn omstilling i SMV’er, blandt andet det landsdækkende projekt ”Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV’er” (GCO). Her har foreløbig flere hundrede SMV’er kortlagt deres klimaaftryk og fået udarbejdet en grøn for-retningsmodel, som ofte er første skridt mod en ”grøn forretning”.

For skodesigneren Frederikke Antonie Schmidt, der har fået hjælp i GCO-projektet til at få sin skovirksomhed, Roccamore, bæredygtigheds-certificeret, er der ikke noget alternativ til bæredygtighed i modebranchen:

”Og om tre-fire år er bæredygtighed ikke længere noget, man kan profilere sig på i modebranchen. Det er noget, man har, fordi kunderne og vores omverden kræver det.”

SMV’ernes behov er forskellige

Publikationen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse viser desuden, at der er markante forskelle på SMV’ernes forhold til grøn omstilling:

  • Benyttelse: 12 pct. af virksomhederne arbejder i ”meget høj” eller ”høj grad” med grøn omstilling og cirkulær økonomi, mens andre 19 pct. gør det i ”nogen grad”. 24 pct. arbejder med det grønne og cirkulære i ”mindre grad”, og 20 pct. arbejder ikke med grøn omstilling overhovedet. Det vigtigste motiv er hensynet til klimaet og klimamålene (71 pct.). Det tæller også, men dog mindre, at virksomhederne kan spare penge på grøn omstilling, og så ser knap hver anden SMV, der arbejder med grøn omstilling, en gevinst for virksomhedens image. Kun få SMV’er har en egentlig strategi for deres grønne omstilling (16 pct.). 
  • Barrierer: Den største barriere for grøn omstilling er manglende tid og medarbejderressourcer, svarer 27 pct. af virksomhederne. 26 pct. angiver, at de økonomiske, klimamæssige eller sociale gevinster er for små eller usikre, og 23 pct. mangler kapital til at gennemføre grøn omstilling. 16 pct. af SMV’erne ser manglende viden og rådgivning som en barriere for grøn omstilling. Få virksomheder nævner kompetencer i virksomheden (11 pct.) og kvalificereret arbejdskraft (5 pct.) som en barriere. 
  • Blandt de 20 pct., som ”slet ikke” arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi, nævner 70 pct., at det ikke er relevant for virksomheden. 13 pct. nævner manglende efterspørgsel blandt kunderne, og 13 pct. peger på en for lille eller for usikker gevinst, hvilket også anses som relevante barrierer blandt de virksomheder, som rent faktisk arbejder med grøn omstilling.

Virksomhedsprogrammets grønne spor skal netop opfylde nogle af virksomhedernes behov og sætte ind, hvor barriererne opleves. Gennem programmet får SMV’er mulighed for at få finansieret rådgivning om grøn og digital omstilling, vækstrådgivning og forretningsudvikling samt indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr, software mv. 

Aarhus-virksomheden Baser har mærket effekten af et investeringstilskud fra miljøklyngen CLEAN, som driver projektet ”Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV’er" i partnerskab med mode- og designklyngen Lifestyle & Design Cluster. Tilskuddet har gjort det muligt at gå i gang med produktionen af en danskproduceret bæredygtig parasol, som på langt sigt skal tage kampen op med kinesiske parasoller, der dominerer markedet.

Tilskuddet kommer til at få en enorm effekt, siger salgsdirektør Christian Toft Jakobsen:

”Det her er langsigtet investering i grøn omstilling og en fantastisk måde at underbygge vores udviklingsproces, så vi kan få fat i eksportmarkederne.”

Historien glæder Peter Rindebæk, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og COO i Bladt Industries, som har store forventninger til virksomhedsprogrammet: 

”Det fantastiske ved virksomhedsprogrammet er, at det rammer præcist ned i SMV’ernes behov. Dermed kan vi gøre grøn omstilling relevant for den femtedel af SMV’erne, der slet ikke er kommet med på den grønne bølge, og vi kan indfri behovet for hjælp hos de SMV’er, der allerede er i gang med omstillingen.” 

Om publikationen Genstart af danske SMV'er 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udsendt publikationen Genstart af danske SMV’er, der afdækker SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi. 

Læs publikationen Genstart af danske SMV'er (pdf)

Publikationen bygger på svar fra et panel af SMV’er (0-249 ansatte). I april 2021 har 5.101 SMV’er deltaget i den første undersøgelse, og svarene er sammen med data fra Danmarks Statistik baggrund for publikationen.

Læs baggrundsrapporten om virksomhedspanelet (pdf)

Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet. 

Læs baggrundsrapport fra HBS Economics om tilstanden i danske SMV'er (pdf)

Om virksomhedsprogrammet 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med landets tværkommunale erhvervshuse som operatører lanceret et nyt virksomhedsprogram, som har et bredt fokus på genstart af danske SMV’er gennem blandt andet digital og grøn omstilling.

Programmet skal støtte omstilling gennem tre grundlæggende virkemidler: Tilskud til rådgivning, tilskud til investeringer i maskiner, udstyr, software, certificeringer mv. samt kompetenceudvikling og –tilførsel. Virksomhedsprogrammet består af følgende indholdsmæssige spor: Digital omstilling, grøn omstilling, genstart af hårdt ramte erhverv og internationalisering samt vækstpiloter i SMV’er.

Der er afsat 600 mio. kr. til virksomhedsprogrammet, som finansieres med REACT-EU-midler.

Læs mere om virksomhedsprogrammet

Om REACT-EU

Danmark modtager 1,3 mia. kr. i REACT-EU-midler, som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står for den konkrete udmøntning af REACT-EU-indsatsen. Indsatsen skal være afviklet senest medio 2023. 

Rikke Thøfner Angel (teamleder)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om publikationen Genstart af danske SMV'er.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: rikang@erst.dk