Nyhed

Henrik satte gang i digitaliseringen i familiefirmaet: Vi var nødt til at springe ud i det

Industri 4.0 og digitalisering har styrket konkurrenceevnen, skabt højere produktivitet og bedre kvalitet i fjederkoncernen Hagens Fjedre fra Støvring. Resultaterne er skabt i samarbejde med eksperter fra Aalborg Universitet i EU-projektet Innovation Factory North.

  • 5. april 2022
  • Digitalisering og automatisering
Foto af Henrik Hagens

Henrik Hagens, CEO i Hagens Fjedre, er tredje generation i spidsen for den familieejede nordjyske fjederproducent. Foto: Hagens Fjedre

”Nogle gange er man nødt til at springe ud fra en lidt større højde, end man plejer. Vi hoppede ud i digitalisering og Industri 4.0, og det er vi meget glade for i dag.”

Sådan siger Henrik Hagens fra fjederkoncernen Hagens Fjedre, der ligger i Støvring syd for Aalborg. Som CEO og tredje generation i spidsen for virksomheden med ca. 200 medarbejdere tog han for lidt over tre år siden beslutningen om at sætte turbo på digitaliseringen i virksomheden.

Hagens Fjedre valgte at gå med i Aalborg Universitets store innovationsprojekt Innovation Factory North, der er støttet med 13,9 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Her arbejder virksomheder – primært fra Region Nordjylland - sammen med universitetets professorer, lektorer og studerende om at finde og udfolde potentialet inden for Industri 4.0, der også betegnes som ”den fjerde industrielle revolution”.

Fjederfabrikken fandt sit potentiale i data og digitalisering: I dag er 17 af virksomhedens operatørsteder på fabrikken i Støvring forsynet med sensorer, der leverer data til medarbejderen på maskinen. 

Det har givet en kæmpestor forandring, siger Henrik Hagens:

”Vi synes og tror ikke længere – nu har vi data i stedet. Det betyder, at produktionslederen og produktionschefen sammen med de enkelte medarbejdere på maskinerne kan tage en dialog baseret på fakta og gå direkte til konkret problemløsning.”

Betydningen for konkurrenceevnen er stor, siger Hagens-direktøren:

”Vi har langt færre stop i produktionen, så vi kan producere mere, og vi leverer højere kvalitet, fordi vores data giver os mulighed for at forebygge problemer, inden de opstår.”

Baggrunden for EU-projektet er mange års udflytning af produktion til udlandet. Projektets leder, professor Astrid Heidemann Lassen, Aalborg Universitet: 

”Mange danske virksomheder har måttet konstatere, at når produktionen flyttes til udlandet, så forsvinder kompetencerne og dermed også evnen til at udvikle nye unikke produkter og fleksible processer. Netop denne udvikling af unikke produkter og fleksible processer har været med til at sikre en høj værditilvækst i virksomhederne.”

EU-projektet startede i begyndelsen af 2019, og trods svære betingelser under COVID-19-nedlukningen har Innovation Factory North oplevet stor interesse og deltagelse blandt virksomhederne.

Projektet har tre typer forløb til virksomhederne:

  • Awareness-forløb, der afdækker virksomhedernes potentiale inden for specifikke Industri 4.0-teknologier og peger på specifikke løsningsmuligheder. 
  • Demonstrator-forløb, hvor to-tre virksomheder i et innovationssamarbejde arbejder sammen med forskere og studerende fra Aarhus Universitet om at udvikle prototyper på innovative løsninger.
  • Forankringsforløb, hvor prototyper og løsninger testes i virksomhedernes eget miljø, hvorefter organisationen ”klædes på” til at kunne implementere løsningen. 

Projektleder Astrid Heidemann Lassen:

”Selvom mange virksomheder under COVID-19 har haft svært ved at afsætte ressourcer til innovation, har vi virkelig oplevet efterspørgsel på at komme med i projektet. Og pandemien har understreget, at vi er afhængige af digitalisering og automatisering i fremtiden, hvis vi skal være robuste i vores produktion.”

Foreløbig har 63 virksomheder deltaget i et awareness-forløb, og det næste er netop igangsat.

”Vi forventer at nå op på mindst 94 virksomheder, inden projektet slutter med udgangen af 2022,” siger projektlederen.

Hun forventer desuden, at der kommer mindst 25 nye prototyper og 13 forankringsforløb ud af Innovation Factory North. EU-projektet ventes at give mindst 100 studerende på Aalborg Universitet ny viden om Industri 4.0, og i de deltagende virksomheder får mindst 500 ansatte tilsvarende ny viden. 

Hos Hagens Fjedre bekræfter Henrik Hagens, at projektet har givet et stort kompetenceløft hos både ledelse og medarbejdere: 

”Tidligere trak vi data ud af vores ERP-system (system til styring af økonomi, bogholderi og fakturaer, red.), men vi var ikke gode nok til at få dem formidlet til operatøren ved maskinen. Nu trækker vi data direkte fra maskinen, og vores produktionsledelse har fået en helt anden dialog med medarbejderne, som jo er dem, der skaber produktet.”

Direktør Henrik Hagens oplyser, at den erfaring og viden om Industri 4.0, der er høstet i Innovation Factory North, nu skal rulles ud i virksomhedens afdelinger i Sverige og Kina:

”Digitalisering og innovation er ikke til at komme udenom, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige. Med vores lønniveau i Danmark skal vi oppe os, så vi ikke bliver overhalet af konkurrenter.”

FAKTA Hvad er Industri 4.0? 

Visionen om Industri 4.0 er baseret på ideen om en datadrevet tilgang til produktion, hvorigennem intelligente og fleksible maskiner arbejder sammen som selvorganiserede produktionssystemer, og forskellige forsyningskæder integrerer og koordinerer med hinanden i realtid. Dette reducerer behovet for manuel bearbejdning, øger design- og bearbejdningsfriheden med øget præcision og kvalitet og bidrager endda til tilknyttede driftsdagsordener, såsom bæredygtighed. Med andre ord giver det et vigtigt udgangspunkt for at revitalisere produktionen. Kilde: Aalborg Universitet, Department og Materials and Production

FAKTA Om Innovation Factory North

Projektet vil skabe et sammenhængende økosystem for innovation baseret på Industri 4.0-teknologier (datadrevet tilgang til produktion). Økosystemet involverer både regionens teknologileverandører, industrielle SMV'er (teknologiaftagere) og videninstitutioner. Formålet er at styrke innovation og produktivitet i regionens SMV'er gennem både videnudvikling og videnanvendelse.

Målet er, at 94 virksomheder deltager i awareness-forløb, der afdækker virksomhedernes potentiale inden for specifikke Industri 4.0-teknologier og peger på specifikke løsninger. 25 virksomheder ventes at deltage i demonstrator-forløb, hvor der udvikles prototyper, mens 13 virksomheder ventes at deltage i forankringsforløb, hvor løsninger integreres i virksomhedernes forretning.

Projektet drives af Aalborg Universitet og er støttet med 13,9 mio. kr. af EU’s Regionalfond.

Læs mere om projektet i vores projektdatabase

Læs mere om ”Innovation Factory North” på projektets hjemmeside

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med byer over 30.000 indbyggere