Nyhed

Høring: Udkast til nationale programmer for EU’s Regionalfond og Socialfond Plus samt partnerskabsaftale for 2021-2027

Erhvervsstyrelsen, som er forvaltningsmyndighed for EUs Regionalfond og Socialfonden Plus i Danmark, har sendt udkast til partnerskabsaftale og nationale programmer for perioden 2021-2027 i offentlig høring. Høringsfristen er den 17. december 2021.

  • 19. november 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Iværksætteri
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Digitalisering og automatisering
  • Internationalisering
  • Turisme

I perioden 2021-2027 modtager Danmark ca. 2,5 mia. kr. fra EU til at skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheder. Regeringen har lagt vægt på, at de nye programmer hænger tæt sammen med nationale strategier og planer. Erhvervsstyrelsen har som led i udarbejdelsen af programmerne inddraget en bred kreds af virksomheder, erhvervsfremmeaktører, turisme-aktører, videninstitutioner, klyngeorganisationer, civilsamfund mm. for at forstå virksomhedernes behov og udfordringer. 

Udkastet til partnerskabsaftalen er udarbejdet i samarbejde med Fiskeristyrelsen, der er forvaltningsmyndighed for Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

De to udkast til programmer er udarbejdet i en forordningsbestemt skabelon. Det betyder, at udkastene er bygget op omkring prioriteter, og for hver prioritet er valgt et politisk mål og en eller flere specifikke målsætninger. Denne grundlæggende struktur og ordlyden er forordningsbestemt og kan derfor ikke ændres. 

Fristen for at sende høringssvar er fredag den 17. december 2021 kl. 12.00.

Høringssvar sendes til [email protected]

På baggrund af de indkomne høringssvar forelægges erhvervsministeren programudkastene til endelig godkendelse. Partnerskabsaftalen og programmerne skal efterfølgende godkendes af Europa-Kommissionen. 

Find høringsbrev, høringsmateriale og -liste på Høringsportalen

Vil I vide mere?

Kontakt os, hvis I har spørgsmål om høringen.

Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1700