Nyhed

Høring: Udkast til støtteberettigelsesregler for 2021-2027

Erhvervsstyrelsen har netop sendt udkast til nye støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling for programperioden 2021-2027 i offentlig høring.

  • 16. december 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Iværksætteri
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Digitalisering og automatisering
  • Internationalisering
  • Turisme

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund

I forbindelse med den nye programperiode er der trådt en række nye forordninger i kraft, som regulerer bl.a. støtteberettigelse. Erhvervsstyrelsen har den 17. november 2021 sendt udkast til programmer for Regionalfonden og Socialfonden Plus 2021-2027 i offentlig høring. Derudover har Erhvervsstyrelsen den 15. og den 16. december 2021 sendt henlæggelsesbekendtgørelsen, administrationsbekendtgørelsen og regnskabsbekendtgørelsen i høring. Vi har derfor også behov for støtteberettigelsesregler, der understøtter de nye forordninger, programmer og bekendtgørelser.

Læs udkast til støtteberettigelsesregler for 2021-2027 (pdf)

De nye støtteberettigelsesregler forventes at træde i kraft den 1. marts 2022.

Sådan kan I sende et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Mandag den 24. januar 2022

I skal sende jeres høringssvar på mail til:

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om den offentlige høring om de nye støtteberettigelsesregler. Her finder I også høringsbrev og -liste. 

Find mere materiale om høringen på Høringsportalen

Læs mere om høringerne om administrationsbekendtgørelsen og regnskabsbekendtgørelsen

Læs mere om høringen om henlæggelsesbekendtgørelsen
 

Kontakt

Har I spørgsmål om udkastet til nye støtteberettigelsesregler, er I velkomne til at kontakte os.