Hold Fast

Info om indsatsen

 • Startdato

  19.06.2017
 • Slutdato

  01.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.277.906
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  638.953
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  VUC Nordjylland, Jammerbugt afd.

Projektbeskrivelse

Projektet drejer sig om fastholdelse af udsatte unge i den Almene Voksen Uddannelse på VUC&hf Nordjylland, afdeling Jammerbugt.

Projektets aktiviteter foregår primært i tilknytning til AVU, men også i overgangen og de første 6 måneder i ungdomsuddannelse.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at klargøre de udsatte elever til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektets aktiviteter udføres som supplerende og understøttende aktiviteter i relation til AVU og de første 6 måneder i ungdomsuddannelse.

Deltagerne går på VUC&hf 9./10. klasse, imens støtten gives, eller er netop opstartet på ungdomsuddannelse.

Projektets hovedaktiviteter

 • Visitering af deltagere:
  Dette sker gennem AVU vejledningen.
 • Fastholdelsesaktiviteter: 
  Der iværksættes den nødvendige støtte, og deltagerne hjælpes konkret og håndholdt til at afhjælpe de problematikker, der vanskeliggør deltagelse i et undervisningstilbud. Målet er, at klargøre deltagerne til ungdomsuddannelse og sikre, at de kan håndtere de krav, de møder her.
 • Efterværn: 
  Deltagerne støttes håndholdt og konkret i overgangen til ungdomsuddannelse og i de første 6 måneder af ungdomsuddannelsen.
 • Styrket indsats i forhold til inklusion, fællesskaber og venskaber: 
  Der gøres en ekstra indsats for social inklusion samt træning i at indgå i fællesskaber. Dette er en forudsætning for at kunne trives i ungdomsuddannelse og arbejdsmæssige fællesskaber.

Udførelse af projektet

Til udførelse af projektet nedsættes et vejlederteam, som skal være tilgængeligt, og som skal kunne reagere med kort varsel. Deltagerne knyttes til en af kontaktpersonerne i teamet. Som grundlag for vejledningen anvendes en for vejledningsteamet relevant og brugbar metode – eksempelvis "Den Motiverende Samtale", og der laves løbende skriftlige aftaler med deltagerne i forhold til de aktiviteter, der udføres.

Forankring

Det antages, at den relationelle, konkrete og håndholdte kontakt, og brugen af en relevant metode samt indgåelse af skriftlige aftaler vil skabe en progression, som kan dokumenteres og anvendes fremover.