Hub for Innovation in Tourism (HIT)

Info om indsatsen

 • Startdato

  28.05.2021
 • Slutdato

  30.06.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  27.538.986
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  20.389.096
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektbeskrivelse

Med projektet ønsker vi at etablere en national indsats for at styrke iværksætteri og innovation i turismen med særligt fokus på bæredygtighed og grønne løsninger i turisme samt øget digitalisering og brug af nye teknologier. Samtidig skal projektet spille sammen med det etablerede erhvervsfremmesystem i lyset af, at der ikke i dag findes en iværksætter- og innovationsindsats på landsplan målrettet turisme som både brancher og marked. Projektets vision er at skabe fundament for, at Danmark får turismeiværksætteri i verdensklasse. Redskabet er en agil og decentral start-up og innovationshub, som både arbejder ned i de tre forretningsområder; kyst- og natur-, storby- og erhvervsturisme og på tværs af dem og dermed udnytter viden, værktøjer og netværk bedst muligt. Projektet er formuleret med afsæt i et princip om at være tæt på iværksætterne og virksomhedernes behov og langt størstedelen af midlerne allokeres til kompetenceudvikling gennem challenges, acceleration og partnerskaber.

Målgrupperne for projektet er:

 1. Potentielle iværksættere, som ikke i dag har et cvr-nummer og som vi forventer at finde i videninstitutionernes inkubationer
 2. Nye iværksættere som screenes i forhold til vækst- og skaleringspotentiale og som skal findes i andre vækstmiljøer og i destinationsselskabernes netværk og
 3. Etablerede turismevirksomheder, som både danner afsæt for identifikation af udfordringer, der kan løses gennem innovation og kobling til videnmiljøer samt spin-offs. Disse skal findes i både ejerkredsens og i destinationsselskabernes netværk.

Aktiviteterne rummer:

 1. Screening og rekruttering af deltagere, hvor vi fokuserer på bæredygtighed og grønne løsninger
 2. Vejledning og rådgivning inklusiv henvisning til andre tilbud i det offentlige og private erhvervsfremmesystem
 3. Challenges i videnmiljøer som gennemføres med afsæt i branchespecifikke problemstillinger og tiltrækker både tekniske, digitale, økonomiske og oplevelsesøkonomiske fagligheder
 4. Kompetenceudvikling til vækst og skalering gennem accelerator-forløb målrettet alle tre forretningsområder med fokus på at identificere og skalere iværksættere og
 5. Partnerskaber mellem virksomheder og videnmiljøer, hvor udfordringer på brancheniveau søges løst gennem viden og test fra videnmiljøer, GTS’er, etc.

Projektets økonomiske partnere er de tre nationale turismeudviklingsselskaber. Herudover involveres en række øvrige samarbejdspartnere, herunder Danske Destinationer og Aalborg Universitet Innovation.
Som metode anvendes velafprøvede innovations- og iværksætterformater, som tilrettes og målrettes turisme og som kombineres med bred kommunikation samt en målrettet indsats for at opbygge et økosystem omkring iværksætteri og innovation i turisme i samspil med både danske og internationale aktører.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF