Nyhed

Innovation og grøn omstilling: Populære EU-projekter får 8,4 mio. kr. til at hjælpe flere virksomheder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forstærker to succesfulde regionalfondsprojekter, så flere virksomheder kan komme i gang med innovation og grøn omstilling.

  • 23. juni 2021
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
Test af fødevarer

Future Food & Bioresource Innovation DK 

Projektet “Future Food & Bioresource Innovation DK” understøtter innovation og samarbejde på tværs af værdikæder og mellem virksomheder og videninstitutioner. Virksomheder, videninstitutioner og brugere inden for fødevarer og bioressourcer bringes sammen for at udvikle og kommercialisere nye, innovative produkter og services. Målet er at styrke innovationskraften i små og mellemstore virksomheder og bidrage til at forbedre erhvervets konkurrenceevne og internationale afsætningsmuligheder.  

Læs beskrivelsen af projektet i projektdatabasen  

Projektet er landsdækkende og drives af Food & Bio Cluster Denmark, klyngen for fødevarer og bioressourcer.  

Find mere information om projektet på projektets hjemmeside 

Projektet får en tillægsbevilling på 6,4 mio. kr., heraf ca. 5,1 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og ca. 1,3 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Midlerne skal føre til yderligere 4-6 samarbejder mellem SMV’er og videninstitutioner.  

Se tillægsbevillingen til Future Food & Bioresource Innovation DK (pdf)

Bæredygtig Bundlinje Bornholm 

Bestyrelsen har også besluttet at afsætte ekstra midler til projektet ”Bæredygtig Bundlinje Bornholm”, der hjælper bornholmske SMV’er med grøn forretningsudvikling og med at realisere Bornholms Bright Green Island-strategi, hvis hovedmål er at gøre Bornholm til et bæredygtigt og klimavenligt øsamfund, som er CO2-neutral i 2025 og arbejder mod et 0-emissionssamfund i 2035. 

Læs beskrivelsen af projektet i projektdatabasen  

Med tillægsbevillingen på knap 2 mio. kr., heraf ca. 1,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og ca. 500.000 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler, kan projektet tilbyde 6-8 nye virksomheder skræddersyet rådgivning og mulighed for at deltage på et nyt hold med workshops og netværksaktiviteter.  

Projektet får også mulighed for at videreudvikle de grønne og cirkulære indsatser hos de virksomheder, der allerede deltager i forløbet.   

Se tillægsbevillingen til Bæredygtig Bundlinje Bornholm (pdf)

”Bæredygtig Bundlinje Bornholm”-projektet drives af Gate 21.  

Find mere information om projektet på projektets hjemmeside