Rapporter og analyser

IRIS Group (2019): Kortlægning af styrkepositioner

IRIS Group står bag to analyser af henholdsvis erhvervsmæssige og forsknings- og teknologimæssige styrker. Analyserne var en del af videngrundlaget i forbindelse med udpegningen af erhvervs- og teknologiområder. Analyserne bidrog til udarbejdelsen af smart specialiserings-elementerne i Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

  • 30. juni 2019
  • Innovation og styrkepositioner

En styrkeposition er et erhvervs- og teknologiområde, som i kraft af global specialisering og konkurrencedygtighed kan bidrage mere til Danmarks vækst end andre erhverv. Internationalt, nationalt, regionalt og kommunalt findes mange erfaringer med at identificere prioriterede områder for erhvervsfremme, men der eksisterer ikke en entydig metode og tilgang, der kan indfange alle relevante perspektiver på én gang. 

Læs analysen "Danske styrker inden for forskning, teknologi og uddannelse" fra IRIS Group

Læs analysen "Erhvervsmæssige styrkeområder - kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv" fra IRIS Group