Rapporter og analyser

IRIS Group (2023): Analyse af megatrends og deres betydning for danske SMV'er

IRIS Group har udarbejdet en samlet analyse af de megatrends og tendenser, der vil påvirke SMV'er i de kommende 3-5 år. Analysen er bestilt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som led i arbejdet med at lave strategi for decentral erhvervsfremme for 2024-2027.

  • 2. februar 2023
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling

I 2023 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejde strategi for den decentrale erhvervsfremme, der skal gælde for perioden 2024-27.

Strategien vil blandt andet danne ramme for bestyrelsens udmøntning EU-fondsmidler, og derfor er det vigtigt, at strategien forholder sig til de muligheder og udfordringer danske SMV’er står overfor i de kommende år.

På den baggrund har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bedt IRIS Group om at udarbejde en samlet analyse af de megatrends og tendenser, der vil påvirke danske små og mellemstore virksomheder i de kommende 3-5 år.

Som led i analysen har IRIS Group også kortlagt de indsatsområder og virkemidler, hvor erhvervsfremmeindsatsen kan hjælpe SMV’er med at gribe muligheder og håndtere udfordringer, der knytter sig til de væsentligste trends.

Analysen bygger på et større litteraturstudie suppleret med 75 dybdegående interviews med nøgleaktører i dansk erhvervsliv. Det vil primært sige erhvervsorganisationer, SMV’er og store virksomheder med særlig indsigt i trends og i de krav, der fremadrettet vil blive stillet til danske underleverandører.

Analysen viser, at de forskellige megatrends samlet bidrager til en række nye udviklingstendenser i forskellige dele af dansk erhvervsliv, der markant vil ændre de rammer og strukturer, SMV’erne konkurrerer under.