Rapporter og analyser

IRIS Group og HBS Economics (2021): Mismatch på det danske arbejdsmarked i 2030

Analysen belyser både mismatch-udfordringer på overordnede uddannelsesniveauer, dvs. erhvervsfaglige uddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, og for specifikke uddannelsesgrupper inden for hvert enkelt uddannelsesniveau

  • 30. september 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Analysen fra IRIS Group og HBS Economics finder bl.a., at der i 2030:

  • Vil mangle arbejdskraft inden for de fleste erhvervsfaglige uddannelsesgrupper. Den største mangel ses inden for gruppen af sundhedsuddannede, fx SOSU-hjælpere og -assistenter. Her forventes at mangle omkring 25.000 personer i 2030.
  • Forventes at være nogenlunde balance på arbejdsmarkedet for de fleste korte videregående uddannelser. Det mest udtalte mismatch ses inden for gruppen med en samfundsfaglig uddannelse, fx finans- og markedsføringsøkonomer. Her forventes at mangle ca. 6.000 personer i 2030.
  • Vil være markante mismatch for flere af de mellemlange videregående uddannelser. Mest markant viser analysen et overskud på op mod 22.000 personer inden for MVU Læring i 2030, der bl.a. dækker folkeskolelærere.
  • Forventes at mangle profiler med en baggrund inden for det samfundsfaglige område og inden for området ingeniør, teknik og it. Analysen finder, at der i 2030 vil mangle ca. 13.000 personer på området ingeniør, teknik og it.

Læs analysen fra IRIS Group og HBS Economics