JobStyrke i Nord

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.10.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.089.928
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.107.958
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.191.036
 • Geografi

  Midtjylland, Sydjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Cabi

Projektbeskrivelse

Projektet vil styrke de nordjyske virksomheder, socialøkonomiske såvel som ordinære virksomheder, der ønsker at øge deres sociale ansvar. Begge typer virksomheder styrkes via netværksdannelse og ved at udbrede viden til små og mellemstore nordjyske virksomheder om, hvordan man kan gøre socialøkonomi og samhandel med socialøkonomiske virksomheder til en central del af CSR-indsatsen.

Der vil blandt andet blive gjort brug af de guidelines, som Cabi har udviklet omkring samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Undervejs vil der blive kastet lys på og videreudviklet metoder til ordinære virksomheders kobling til nogle af de mest udsatte på arbejdsmarkedet.

Konkret vil projektet have et fokus på at (re-)integrere psykisk sårbare mennesker på arbejdsmarkedet. Dette gøres via et tæt samarbejde mellem de deltagende socialøkonomiske virksomheder og øvrige socialøkonomiske og ordinære virksomheder, hvor de psykisk sårbare i et håndholdt og koordineret forløb gradvist vil udvikle deres kompetencer, gennemføre praktik og opnå løntimer.

I kommunerne og på arbejdspladserne har man erfaringer med, at psykisk sårbare kan være svære at fastholde i ansættelserne over tid, da symptomer periodisk kan blusse op, og små udfordringer hurtigt kan vokse sig store. Resultatet er, at en del borgere kommer retur til kommunerne som ledige igen.

Kommunerne har ikke pligt til at tilbyde efterværn, når først borgeren er i ansættelse, hvorfor dette ofte er en mangelvare i fastholdelsesarbejdet. Som et særligt tiltag indeholder ideen derfor også en periode med efterværn for de personer, der kommer i selvforsørgelse.

Samlet set sigter projektet på at få flere virksomheder til at tage et socialt ansvar og rekruttere fra kanten. Det gælder særligt de ordinære små og mellemstore virksomheder, som kan have svært ved selv at overskue, hvordan de kan bidrage med de ressourcer og rammer, der er til rådighed. Derfor vil vi som et led i den samlede indsats også klæde virksomhederne på til at tage imod psykisk sårbare. De virksomheder, der måske ikke selv rummer at have psykisk sårbare ansat, vil endvidere blive tilbudt, at ansættelsen foregår i regi af de to socialøkonomiske virksomheder, hvorefter medarbejderen udfører opgaver for den pågældende virksomhed. Derved får den pågældende virksomhed både en kollega i virksomheden, der måske rummer andet og mere end de andre ansatte, men virksomheden støtter også samtidigt en lokal SØV.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF