Nyhed

Klyngernes innovation skaber grønne gennembrud: ”Tidligere stod vi på sidelinjen – nu får vi bolden”

Innovation gør grønne idéer til stærke markedsprodukter inden for klima- og energiteknologi. På langt sigt kan det bære den grønne omstilling igennem, lyder det fra en af landets største klyngeorganisationer, Energy Cluster Denmark.

 • 30. september 2022
 • Innovation og styrkepositioner
CEO Svend Petersen Alsform Værktøjsfabrik, Augustenborg (tv.) og CEO Erik Lund, Strecon, Sønderborg

Et innovationssamarbejde på Als mellem Strecon, SDU og Alsform Værktøjsfabrik har skabt helt nye markedsmuligheder i den grønne omstilling for Strecon. Centrum i samarbejdet er nye højpræcisions-højhastighedsfræsere på Alsform, som adm. direktør Svend Petersen (tv.) har indkøbt. Til højre Erik Lund, adm. direktør i Strecon. Foto: Strecon

En grøn teknologiløsning, der med 90 pct. lavere produktionstid og markant lavere fremstillingspris er en potentiel gamechanger i markedet. Det fik Sønderborg-virksomheden Strecon ud af at deltage i innovationssamarbejdet FuelCellManufacturing i klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark.

Strecon fremstiller maskiner til industrielle processer, og adm. direktør Erik Lund har allerede mærket stor interesse for et partnerskab blandt danske og tyske producenter, som gerne vil ind i den grønne industri. 

”Vi er gået fra at stå på sidelinjen til at være i spil. De andre aktører tager os i betragtning, når de skal bruge grønne løsninger,” siger Erik Lund.

Eksemplet er blot et enkelt blandt hundreder af innovationssamarbejder, som Danmarks 13 klyngeorganisationer igangsætter hvert år. Innovationssamarbejde kan bestå af samarbejder mellem virksomheder (B2B), samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner og mellem virksomheder og andre offentlige aktører. Målet for innovationssamarbejder er at skabe nye produkter eller løsninger. 

I 2021-2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finansieret klyngernes indsatser sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), og bestyrelsen har netop givet tilsagn om yderligere 175 mio. kr. til programmet Innovationskraft i 2023-2024. UFM ventes at bidrage med yderligere 160 mio. kr. i de næste to år.

Klyngerne er nået langt

De 13 klyngeorganisationer, der holder til på 50 forskellige adresser over hele landet, når langt ud: I 2021 har ca. 7.000 virksomheder og ca. 300 uddannelses- og/eller forskningsinstitutioner deltaget i klyngeorganisationernes aktiviteter. 

Christian Motzfeldt, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 

”For to år siden fik Danmark et nyt landskab af videns- og erhvervsklynger, da omkring 60 klynger blev enige om at gå sammen i 13 klynger med det fælles mål at levere mere og bedre innovation til danske SMV’er. Det var en stor opgave, men i dag er klyngeorganisationerne en integreret del af erhvervsfremmesystemet og leverer et markant bidrag til den grønne omstilling.”

Strecons medarbejdere gik i 2021 sammen med eksperter fra SDU og Alsform Værktøjsfabrik i nabobyen Augustenborg. Resultatet af samarbejdet blev en ny produktionsmetode til at fremstille flowplader, der skal bruges for at omdanne brint til andre energiformer. Til det formål har Alsform allerede investeret ca. 15 mio. kr. i nye højpræcisions-højhastighedsfræsere.

Den nye metode er langt mere effektiv, siger Erik Lund, adm. direktør i Strecon: 

”Typisk tager det mellem 10 og 25 minutter at fremstille en flowplade, og produktionen er i høj grad manuel. Nu har vi et fremstillingskoncept, som industrielt kan fremstille en flowplade på et minut. Det kan reducere fremstillingsprisen markant og dermed få stor betydning for udbredelsen af grønne teknologiløsninger i markedet.”

Glenda Napier CEO Energy Cluster Denmark

Klyngerne har en vigtig opgave med at industrialisere ny, grøn  teknologi, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark. Foto: Jonas Fotografi

For Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark og talsmand for landets klynger, illustrerer eksemplet fra Sønderborg dét, som innovationssamarbejder kan:

”Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, er det afgørende at industrialisere de klimavenlige teknologier. Først når de grønne teknologier kan matche de fossile på pris, stabilitet og ydelse, bliver de til reelle alternativer – og så er der ørenlyd i markedet. Derfor er det uhyre vigtigt, at virksomhederne gennem innovationsprojekter får adgang til funding, ligeværdige partnerskaber og den nyeste forskning.”

SDU: Forskning kan åbne markeder

Strecons fremstillingsløsning af flowplader inddrager simuleringer og beregninger fra SDU’s Center for Industriel Elektronik (CIE). Centerleder og professor Thomas Ebel glæder sig over, at virksomhedens nye løsning tager afsæt i forskning:

”CIE er skabt til at hjælpe virksomheder inden for den industrielle elektronik, så når vi gennem et innovationsprojekt kan medvirke til at forbinde forskning og industri og skabe nye løsninger, så er det helt i tråd med vores mission. Det er dejligt at se, at forskning kan hjælpe en virksomhed med at udvikle sig og opnå konkurrencefordele, der åbner op for nye markeder.”

I Sønderborg er Strecon allerede i gang med at med at skabe ny forretning af industrielt produktionsudstyr til ”grøn omstilling”. Virksomheden har oprettet en ny strategisk forretningsenhed, som skal udvikle virksomheden som en grøn specialist. 

”Vi har via Energy Cluster Denmark og udviklingsprojektet fået den legitimitet, der åbner nye døre, og vi har fået hul på markedet. Vi er gået fra snak og PowerPoints til at være etableret som en mulig leverandør,” fastslår adm. direktør Erik Lund.

Lokale erhvervsfyrtårne som udstillingsvindue

Energy Cluster Denmark spiller også en rolle i de lokale erhvervsfyrtårne, der skyder op i Danmark. Energiklyngen er lead partner i partnerskabet bag Erhvervsfyrtårn Sydjylland, som skal udvikle et nationalt center for sektorkobling og grøn omstilling i energisektoren.

Desuden er Energy Cluster Denmark partner i Erhvervsfyrtårn Nordjylland, der arbejder med CO2-lagring, -transport og -udnyttelse, og i Erhvervsfyrtårn Bornholm, som skal gøre Bornholm til Danmarks energiø.

”Fyrtårnene er Danmarks globale udstillingsvindue, som viser vejen til den grønne omstilling. Med fyrtårnene viser vi, at energisystemer baseret på vedvarende energi ikke er fremtidssnak eller utopi, men faktisk kan danne grundlag for en velfungerende, effektiv og bæredygtig hverdag,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark. 

FAKTA Om Energy Cluster Denmark

 • Landsdækkende klyngeorganisation for energisektoren, grundlagt i 2020 efter en fusion af tre energiklynger. 44 ansatte, fordelt på syv kontorer i hele Danmark. Web: www.energycluster.dk
 • Energy Cluster Denmark har som åben og neutral platform i en længere årrække faciliteret samarbejder, boostet partnerskaber og accelereret videnbaseret innovation til at løse fremtidens store udfordringer på tværs af energisektoren.
 • Fokusområderne er energiproduktion, infrastruktur til energisektoren, energilagring, sektorkobling, energieffektivisering og digitalisering. 
 • Energy Cluster Denmark har over 400 medlemmer, mere end 60 aktive innovationsprojekter og cirka 3 mia. kroner i projektportefølje. Heraf kommer ca. 1,5 mia. kr. fra private virksomheder og ca. 1,5 mia. kr. fra forskellige offentlige fundingkilder.

FAKTA Om Danmarks 13 klynger

 • For knap to år siden udvalgte uddannelses- og forskningsministeren landsdækkende klyngeorganisationer på Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget i sin strategi. 
 • I dag hjælper 13 klynger virksomheder med innovation i tæt samarbejde med viden- og forskningsinstitutioner,
 • I 2021 har ca. 7.000 virksomheder og ca. 300 uddannelses- og/eller forskningsinstitutioner deltaget i klyngeorganisationernes aktiviteter, herunder innovationssamarbejder.

Læs også: 175 mio. kr. til klyngeorganisationernes program Innovationskraft i 2023-2024 

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I 2021-2027 investerer EU’s Regionalfond 1,8 mia. kr. i aktiviteter, der skaber udvikling i hele landet. Regionalfondsprogrammet 2021-2027 er målrettet udvikling og omstilling af små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Derudover investerer EU’s Regionalfond i digitale løsninger, der kan drive virksomhedernes digitale omstilling og fysisk infrastruktur, som kan styrke bæredygtig lokal udvikling.

EU’s Regionalfond medfinansierer projekter, der skal:

 • Fremme cirkulær økonomi
 • Styrke virksomhedernes innovationskapacitet og udvikling af nye løsninger
 • Styrke virksomhedernes konkurrenceevne
 • Udvikle en velfærdsteknologisk styrkeposition
 • Fremme bæredygtig udvikling af levende bymidter i små og mellemstore byer
 • Tiltrække private investeringer gennem udvikling af turismeinfrastruktur
 • Drive virksomhedernes digitale omstilling