Kommune- og uddannelsessamspil - "Komm Udd"

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.08.2017
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  38.131.144
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  15.877.159
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Slagelse Kommune

Projektbeskrivelse

Slagelse Kommunes Ungehus vil ved hjælp af tværsektorielt samarbejde, og øget fokus på individets behov, uddannelsesafklare unge med særlige udfordringer. Ungehuset vil give de unge et uddannelsesprogram, og dermed fastholde de unge i uddannelsessystemet, så de kan bestå en godkendt ungdomsuddannelse.

Det sker ved at udvikle en kombinationspallette med særlige forløb og uddannelsesaktiviteter skabt af uddannelsesinstitutioner og kommunen i et sagsteam, der skal bæres af et stærkt bagvedliggende netværk. En ”model”, der tilbyder en enkel og forbedret vej til uddannelse, for unge med særlige udfordringer, der frafalder uddannelse og søger ydelse i Jobcenteret.

Selve projektet bygges op om 4 hovedaktiviteter, der danner et sammenhængende forløb for de visiterede unge i målgruppen. Der etableres et tværsektorielt sagsteam bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og Slagelse Kommune, der via deres funktion har kendskab til kombinationspaletten af uddannelsesafklarende og støttende muligheder, der kan sammensættes til individuelle kombinationsforløb og nedskrives i et individuelt uddannelsesprogram. Kombinationsforløbet udarbejdes på sagsteammødet sammen med og baseret på den unges behov og ønsker.

Det er hensigten, at den brede vidensdeling og muligheden for en tæt individuel opfølgning på de unge, via en overgangsmentor fra både kommunens såvel som uddannelsesinstitutionernes side, skal sikre, at de unge får den støtte, som de har behov for for at påbegynde og færdiggøre en uddannelse.

Projektets målgruppe er unge, der står på kanten af uddannelse og har svært ved at fuldføre en uddannelse. Målgruppen er mellem 18 og 30 år og møder op i Ungehuset enten for at søge Jobcenteret om ydelse, eller fordi de har afbrudt deres uddannelse og ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en ny ungdomsuddannelse på grund af faglige eller sociale udfordringer.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF