KOMPAS Nordjysk kompetenceløft

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.10.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.206.468
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.739.002
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.166.920
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Nordjylland S/I

Projektbeskrivelse

KOMPAS er skræddersyet kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere i mindre nordjyske virksomheder, der skal håndtere transformationen fra COVID-19-ramt virksomhed til virksomhed med nyt solidt fodfæste. KOMPAS bidrager hermed til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og mulighed for fastholdelse af og/eller vækst i antal ansatte.

Programmet er primært målrettet ledere og medarbejdere i mindre virksomheder, som står overfor udfordringer indenfor fx tilpasning af virksomheden og dens forretningsmodel, digitalisering eller fokus på grøn omstilling.

Virksomheder, der søger ind i KOMPAS, har behov for kompetenceløft af ledere og medarbejdere, for derigennem at genoprette/styrke deres konkurrenceevne på et marked, hvor nye vilkår eksisterer grundet COVID-19’s store påvirkninger. Virksomhederne er kendetegnet ved, at de har:

 • 1-50 ansatte
 • sandsynliggjort, at er et behov for kompetenceløft
 • en ambition om at sikre sig mod faldende omsætning og afskedigelse af medarbejdere

Projektet består af tre uafhængige aktiviteter, der bringes i spil afhængig af, hvilken aktivitet der vil give det bedste kompetenceløft i relation til virksomhedens behov.

Aktiviteterne dækker individuelle forløb samt kompetenceudvikling i netværksforløb. Kompetencetilførslen sker via undervisnings-/sparringsforløb med erfarne eksterne konsulenter og/eller uddannelsesinstitutioner med teoretisk viden og indsigt i mindre virksomheders behov, udfordringer og potentialer.

Projektets afsæt er det nordjyske kapitel i ”Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023”, hvor samspil og understøttelse af regionens fire erhvervsstyrker (IKT og digitalisering, Energi og grøn omstilling, Maritime erhverv og fiskeri, Turisme) har særlig høj prioritet. En delmængde af målgruppen er derfor virksomheder indenfor disse erhvervsstyrker, især virksomheder inden for blandt andet søtransport og maritim industri, som er hårdt ramt af faldende international handel samt turisme/oplevelser i regionen, som også er hårdt ramt af krisen. Særligt erhvervsstyrken IKT/digitalisering, hvor regionen har et stort videngrundlag i form af forskning, uddannelser og arbejdskraft, tænkes ind som et vigtigt indspil til udviklingen af de digitale kompetencer hos målgruppen.

KOMPAS skaber synergi med andre programmer, hvor virksomhederne med en vækst-/udviklingsplan udviklet i fx SMV:Pro får mulighed for at bygge videre herpå og tilføje de kompetencer, der skal til, så planen i højere grad effektueres med succes til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne, udvikling og vækst.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF