KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 - Erhvervsfaglige kompetencer

Info om indsatsen

 • Startdato

  16.09.2016
 • Slutdato

  30.06.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.892.324
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.946.162
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

"KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0" skal fortsætte det påbegyndte arbejde fra det etårige projekt "KOMPETENCEFORSYNINGmidt". Her blev der startet et arbejde, der dels bestod af at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små og mellemstore virksomheder dels at påbegynde et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS).

Arbejdet i "KOMPETENCEFORSYNINGmidt" er blevet fulgt af CARMA, der har udarbejdet rapporten "Partnerskaber i støbeskeen, maj 2016". Denne rapport giver en lang række anbefalinger til fortsættelsen af projektet.

Ansøgningen bygger på "Regionalt kompetenceudviklingsprogram 2017-2019", og her beskrives tre (fire) indsatsområder for det kommende "KOMPETENCEFFORSYNINGmidt" projekt.

Indsatsområderne er:

 • Styrkelse af virksomhedernes kompetencestrategier
 • Tiltrækning og fastholdelse af talenter
 • Efter- og videreuddannelse

Desuden er der for "KOMPETENCEFORSYNINGmidt" en særlig indsats vedrørende udvikling af partnerskabet.

Der er fire hovedaktiviteter:

 • Aktivitet 1: Opsøgende arbejde
 • Aktivitet 2: Strategiudvikling (virksomheder, der modtager ydelser)
 • Aktivitet 3: Kompetenceudvikling af medarbejdere (erhvervskompetencegivende uddannelse af beskæftigede)
 • Aktivitet 4: Kompetenceudvikling af efterspurgt arbejdskraft (erhvervskompetencegivende uddannelse af ledige)

De forventede kvantitative resultater af de fire hovedaktiviteter på 3 år er:

 • Udvikling af partnerskaber og rekruttering af virksomheder (Aktivitet 1: 900 virksomheder opsøges)
 • Strategiudvikling (Aktivitet 2: 60 virksomheder arbejder med kompetencestrategier)
 • Kompetenceudvikling (Aktivitet 3: 90 medarbejder gives et formelt kompetenceløft og Aktivitet 4: 30 Højtuddannede rekrutteres og/eller ledige videreuddannes)

Projektets partnerskab bevæger sig (med CARMAs ord) fra at være i Kantinen til at være i Klubben, og en del partnerskaber (LKS) er på vej mod Kompagniet, da projektets hypotese er, at et styrket samarbejde mellem systemerne giver den den bedste kompetenceforsyning overfor virksomhederne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF