KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 - Vækstrettet kompetenceudvikling

Info om indsatsen

 • Startdato

  16. september 2016
 • Slutdato

  31. marts 2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.606.875
 • EU-midler til projektet (kr.)

  9.303.437
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  EU’s Socialfond
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

"KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0" skal fortsætte det påbegyndte arbejde fra det etårige projekt "KOMPETENCEFORSYNINGmidt". Her blev der startet et arbejde, der dels bestod af at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små og mellemstore virksomheder dels at påbegynde et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS).

Arbejdet i "KOMPETENCEFORSYNINGmidt" er blevet fulgt af CARMA, der har udarbejdet rapporten "Partnerskaber i støbeskeen, maj 2016". Denne rapport giver en lang række anbefalinger til fortsættelsen af projektet.

Ansøgningen bygger på "Regionalt kompetenceudviklingsprogram 2017-2019", og her beskrives tre (fire) indsatsområder for det kommende "KOMPETENCEFFORSYNINGmidt" projekt.

Indsatsområderne er:

 1. Styrkelse af virksomhedernes kompetencestrategier
 2. Tiltrækning og fastholdelse af talenter
 3. Efter- og videreuddannelse


Desuden er der for "KOMPETENCEFORSYNINGmidt" en særlig indsats vedrørende udvikling af partnerskabet.

Der er 5 hovedaktiviteter:

 • Aktivitet 1: Rekruttering af SMV'er,
 • Aktivitet 2: Arbejde med kompetencestrategier i virksomheder med hensigtserklæringer
 • Aktivitet 3: Gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Aktivitet 4: Gennemførelse af kompetenceudvikling af ledere
 • Aktivitet 5: Gennemførelse af allokering af arbejdskraft til SMV'er

De forventede kvantitative resultater af de fem hovedaktiviteter på 3 år er:

 1. Udvikling af partnerskaber og rekruttering af virksomheder (Aktivitet 1: 600 vækstvirksomheder kontaktes)
 2. Strategiudvikling (Aktivitet 2: 150 vækstvirksomheder arbejder med kompetencestrategier og kompetenceudvikling)
 3. Kompetenceudvikling (Aktivitet 3: 500 medarbejder i efteruddannes og Aktivitet 4: 50 ledere i efteruddannes)
 4. Tiltrækning og fastholdelse af talenter (Aktivitet 5: 15 indsatser for højtuddannede og andre ”talenter”)

Projektets partnerskab bevæger sig (med CARMAs ord) fra at være i Kantinen til at være i Klubben, og en del partnerskaber (LKS) er på vej mod Kompagniet, da projektets hypotese er, at et styrket samarbejde mellem systemerne giver den bedste kompetenceforsyning overfor virksomhederne.