Marco Polo-DK

Info om indsatsen

 • Startdato

  31.08.2022
 • Slutdato

  30.09.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.192.969
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.408.143
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Behovet for Power-to-X (PtX), til at generere flydende brændstoffer fra vedvarende energi, er en forudsætning for at opnå den store CO2-reduktion, der kræves – både på globalt plan og i Danmark.

MARCO POLO DK-projektet vurderer, hvordan PtX-produkter kan anvendes gennem aktivering og udvikling af de danske havne.

Projektet vil vurderer fire arketypehavne:

 1. International færgehavn
 2. Indenrigs færgehavn
 3. Fiskerihavn
 4. CO2 import/eksport havn

De første tre havnetyper findes globalt (mere end 5.000 havne), hvorimod sidstnævnte type er en havnetype, der har vundet stor interesse i løbet af de sidste år. Udnyttelsen af PtX i forhold til passagerskibe (Ro-PAX, færger) samt mindre fartøjer (fiskeri) vil være afhængig af e-methanol, da ammoniak ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt ikke vil være kvalificeret i de næste 10-15 år. Derfor vil Carbon Capture and Utilization - CCUS (for de første tre havnetyper) og Carbon Capture and Storage (CCS) (for den fjerde type) være afgørende for projektet. Som en naturlig konsekvens vil projektet have fokus på havne i Nordjylland, da der vil være et naturligt samarbejde med "Erhvervsfyrtårne Nordjylland – CCUS".

Projektet er opdelt i fem hovedaktiviteter

 1. Vurdering af to havne for at dække de fire arketyper 
 2. Sikkerheds- og myndighedskrav til håndtering af methanol på havnene
 3. Etablering af business cases for anvendelse af methanol på faktiske ruter (grønne korridorer)
 4. Beskrivelse af indsigtens videre anvendelighed på danske og internationale havne 
 5. Køreplan for direkte implementering af resultater i FEED-undersøgelser

Projektet udføres af et konsortium bestående af havne, relevante GTS (Godkendt Teknologisk Service) og Forskningsinstitutter samt NGO'er og Projektstøtteorganisationer. Derudover har projektet et stærkt Advisory Board bestående af centrale PtX-interessenter og fremtidige kunder for PtX-produkterne, samt vigtige brancheorganisation.