Midtjylland

Midtjylland er kendetegnet ved følgende større erhvervsområder: Fødevarer, avanceret produktion, energi- og miljøteknologi, IT, transport og logistik, finans, design, mode og møbler, byggeri, rådgivning og turisme.

Dertil kommer erhvervsområderne med størst vækst 2012-2017: Animation, spil og film, byggeri, IT, avanceret produktion samt life science og velfærdsteknologi.

Den aktuelle højkonjunktur har bevirket en generel mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft og mindre erfaring med samarbejde med videninstitutioner har blandt andet betydet en langsommere digital omstilling i dele af det midtjyske erhvervsliv.

Midtjylland prioriterer blandt andet erhvervsfremmeinitiativer rettet mod:

  • Mere kvalificeret arbejdskraft
  • Flere og større iværksætter- og innovationsmiljøer
  • Udnyttelse af potentialet for virksomheder i relation til grøn omstilling og cirkulær økonomi
  • Digitalisering og automatisering
  • Forløsning af eksportpotentialet hos små og mellemstore virksomheder.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs hele kapitlet om Midtjylland i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)