Mission

Grundstenen i bestyrelsens arbejde er virksomhedernes behov. Vi vil skabe værdi for danske virksomheders forretning - uanset hvor de ligger, og hvilke udfordringer de står overfor. Her kan du læse vores mission, der sætter virksomhederne i centrum. 

Vores mission

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt forankret erhvervs- og turismeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, muligheder og udfordringer i alle dele af Danmark.

Det gør vi ved at udvikle og finansiere et erhvervsfremmesystem, der sætter virksomhedernes behov i centrum og giver dem de bedste udviklingsmuligheder. 

Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 er vores ramme for erhvervs- og turismeindsatsen de kommende år. 

Bestyrelsen råder over midler fra EU’s strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.
 

Møbelfabrikken Carl Hansen & Søn