Mod til uddannelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.10.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.842.932
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.000.000
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Holbæk Kommune

Projektbeskrivelse

Projektet "Mod til uddannelse" fik tilsagn i 2018.

Formålet med projektet er at øge antallet af unge med erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Dette gøres ved at sikre, at flere af de psykisk sårbare unge, og unge med psykiske lidelser, får en ungdomsuddannelse, og bliver rustet til at indgå i arbejdsstyrken i de kommende år.

Projektet bygger på tidligere afprøvede virkningsfulde metoder i et samlet forløb, der skal imødekomme de unges psykiske udfordringer og understøtte, at de udvikler deres sociale og personlige kompetencer.

Jævnfør projektets midtvejsevaluering, foretaget af COWI, har projektet haft stor succes med at rekruttere deltagere, og effektmålene afspejler, at der er progression i deltagernes udvikling mod at blive uddannelsesparate.

Endvidere er der høj tilfredshed med aktiviteterne fra deltagerne, der, på baggrund af forløbet, oplever at blive styrket i forhold til at påbegynde en uddannelse. Dette kan også aflæses i projektets effektmål.

Projektet ønsker med tillægsbevillingen at udvide projektet og opskrive målsætningerne for projektets nuværende aktiviteter, output og effekter. Projektets aktiviteter består af fire spor, herunder:

 1. afsøgning via screening og visitation af uge
 2. tværgående mentorforløb
 3. social færdighedstræning og udvikling af faglige kompetencer
 4. afprøvning på uddannelse eller praktik

Aktiviteterne har til formål at udvikle målgruppens sociale og personlige kompetencer til et niveau, der gør dem i stand til at kunne påbegynde og gennemføre en FGU, en ungdomsuddannelse eller et praktikforløb.

Projektet forventer at have 144 deltagere for projektperioden, hvor 57 deltagere forventes at være i uddannelse umiddelbart efter deltagelsen, og 30 deltagere vil have påbegyndt FGU efter projektperioden.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF