Moving Global Talent

Info om indsatsen

 • Startdato

  05.12.2017
 • Slutdato

  31.01.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  23.844.844
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.934.033
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Work-Live-Stay Southern Denmark

Projektbeskrivelse

Tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificerede globale talenter – en samlet indsats for øget vækst.

Projektet "Moving Global Talent" fokuserer på tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede internationale kandidater i Syddanmark.

Projektets indsatser vil arbejde med fire aktørgrupper:

 1. højtkvalificerede internationale kandidater
 2. syddanske testvirksomheder
 3. syddanske klynger 
 4. de deltagende syddanske kommuner

Projektets hovedindsatser omfatter:

 • Udarbejdelse af individuelle samarbejdsaftaler med hver af de deltagende kommuner, så der sikres en lokal og specifik indsats samt kobling til eksisterende indsatser.
 • Indsamling af information og viden om de kompetencer, virksomhederne i Syddanmark efterspørger.
 • Search på lande/områder indenfor EU, hvor den manglende kompetence forventes at være i overskud samt udvikle og udmønte specifikke tiltrækningsindsatser mod netop den målgruppe.
 • Målrettet kommunikationsindsats i de udvalgte områder i EU for at skabe synlighed omkring de mange attraktive karrieremuligheder og det gode liv, der findes i Syddanmark.
 • Øget synlighed gennem en aktiv tilstedeværelse i udvalgte områder (deltagelse i messer, samarbejde med universiteter med videre).
 • Udvikle et mere internationaliseret erhvervsliv i Syddanmark ved at arbejde med kulturforskelle og kulturtræning i de specifikke testvirksomheder (både for medarbejdere, ledere samt de højtkvalificerede tilflyttere).
 • Sprogtræning på arbejdet såvel som i fritiden. Mulighederne for at anvende eksisterende e-learning programmer eller udvikle nye indsatser afsøges og afprøves.
 • Videreudvikling af bosætningsstrukturen i Syddanmark ved at fokusere på, hvordan indsatsen kan optimeres, når der er tale om højintensitet i ansættelser over kort tid.

Modtagelse

Som opstart til modtagelsen vil der i samarbejde med eksterne partnere blive udviklet og afprøvet en model for et introduktionsforløb, der forholder sig til både arbejds- og privatliv (fx gennem buddyordninger, lokalkendskab, kobling til internationale miljøer, fritidsorganisationer og andre).

Fastholdelse 

Fokus på social inklusion af hele den tilrejsende familie. En Global Onboarding Specialist ansættes som brobygger og kontaktperson i hele forløbet.

Delprojekt

Særligt fokus på de syddanske klynger: Udvikling af en klyngespecifik indsats. Nærværende projekt skal samtidig ses som et udviklings- og metodeforløb, der løbende og slutteligt vil fokusere på at levere implementerbare modeller og løsninger.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF