Når lysten driver værket

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.277.419
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.099.200
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.771.052
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Projektbeskrivelse

Der er stadig en gruppe af unge, som ikke får en uddannelse og dermed heller ikke kvalificerer sig til arbejdsmarkedet.

Mange af de unge kommer fra hjem uden tradition for uddannelse og regelmæssigt arbejde. Mange af de unges familier har heller ikke haft ressourcer og mentalt overskud til at give de unge dét, som unge i ressourcestærke familier betragter som en selvfølge: personlig hygiejne, et skub til at komme i skole, lektiehjælp, julehygge, sommerferier, mulighed for sport, sund kost, positive relationer, og mange andre facetter af et menneskeliv.

De nye FGU-skoler er sat i verden for at give unge, der ikke er kendt uddannelsesparate kundskaber, færdigheder og ressourcer til at kunne komme ind på en kompetencegivende uddannelse. FGU Himmerland er netop i gang med at udvikle en ny FGU-pædagogik og didaktik, der favner understøttelse af faglige færdigheder og kundskaber, men også de unges trivsel og livsmestring. Uddannelsen omfatter imidlertid stadig formelle krav, eksaminer, krav om socialitet og selvstændighed, som nogle udsatte unge har vanskeligt ved at håndtere. Allerede nu må såvel kommunens ungeindsats som FGU Himmerland erkende, at der er en gruppe unge, som ikke er parate til at følge en FGU-uddannelse eller komme i ufaglært arbejde.

Erhvervsskolerne oplever lignende problemer, hvor ca. 15-40% af eleverne på grundforløb falder fra – ikke på grund af mangel på faglige kompetencer, men derimod utilstrækkelige personlige kompetencer og -udfordringer. Vi ved også, at de frafaldstruede elever har det vanskeligt med overgange – overgange mellem uddannelser og overgange mellem forløbene.

Et yderligere problem i forhold til at fastholde såvel FGU som EUD-eleverne i uddannelserne er fritiden med "fristelser" i form af rusmidler og dårlige miljøer, manglende voksenkontakt, kedsomhed, og meningsløshed. Erhvervsskolerne har nogle steder mulighed for at tilbyde en plads på et skolehjem, men det er ikke alle elever, der tilbydes denne mulighed, eller ønsker den. Skolehjem er ej heller et tilbud for FGU-elever.

Formålet med dette projekt er at understøtte frafaldstruede elever på såvel FGU Himmerland, som Erhvervsuddannelserne i Aars' grundforløb, så eleverne for det første gennemfører uddannelserne og for det andet bliver velintegrerede på et hovedforløb. Alternativt for FGU-elevernes vedkommende er, at de påbegynder en anden uddannelse eller kommer i arbejde. Dette vil projektet realisere ved en 24/7 indsats – en helhedsorienteret læreproces.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF