Nyhed

Ny signaturindsats: 110 mio. kr. skal styrke iværksættere og skabe vækst og arbejdspladser

Danmark skal have endnu flere iværksættere, der skaber vækst og arbejdspladser. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 110 mio. kr. til Iværksætterprogram 2023-2026, der bygger videre på den nuværende iværksætterindsats.

  • 16. december 2022
  • Iværksætteri
To ingeniører arbejder sammen på fabrik

Foto: iStock.com/TommL

Undersøgelser viser, at Danmark er et af de nemmeste lande at starte en virksomhed i, og at der også i fremtiden vil være et stort vækstpotentiale i at understøtte iværksætterne. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 110 mio. kr. til signaturindsatsen Iværksætterprogram 2023-2026

Danmark har frem til 2021 oplevet en række gode år med et stigende antal iværksættere. I 2022 er antallet af nystartede iværksættere dog faldet med 25 pct. i forhold til 2021, hvilket bl.a. kan tilskrives energikrisen og Ukraine-krigen. 

Den udvikling skal vendes, siger Christian Motzfeldt, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 

”Iværksætteri er et centralt punkt i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi. Vi ønsker, at flere skal vælge iværksætteri som levevej, at flere nye virksomheder skal overleve, og vi vil gerne se dem komme ind i solide vækstforløb. For det er dem, der skal drive væksten og beskæftigelsen i Danmark om 10-15 år. Udviklingen det seneste år viser os, at det hurtigt kan gå den modsatte vej, og derfor er det nye iværksætterprogram en af bestyrelsens signaturindsatser.”

Med lanceringen af det nye iværksætterprogram er afløseren klar, når tre store landsdækkende iværksætterprojekter, som bestyrelsen har støttet med REACT-EU-midler, udløber i midten af 2023. 

Det nye program bygger videre på de stærke resultater og gode erfaringer fra Iværksætterdanmark, Beyond Beta og Hub for Innovation in Tourism, der har hjulpet tusinder af iværksættere over hele Danmark og fået gode evalueringer. 

Program rammer flere målgrupper

I det nye program afsættes 40 mio. kr. til en indsats for den brede målgruppe af iværksættere, 62 mio. kr. til en specialiseret iværksætterindsats og 8 mio. kr. til en specialiseret iværksætterindsats på turismeområdet. Endelig vil bestyrelsen på sit møde i februar 2023 afsætte midler til iværksætterevents.

For Christian Motzfeldt er det vigtigt, at det nye program imødekommer iværksætternes behov: 

”Vi har lyttet til interessenterne i og omkring iværksættermiljøet, som understreger behovet for en fortsat indsats for både de små og nystartede iværksættere og iværksætterne med vækstpotentiale. Derfor åbner vi nu for ansøgninger fra operatører, der vil bygge videre på de hidtidige erfaringer.” 

Iværksætterprogram 2023-2026 skal rulles ud over hele landet, og de to største dele af indsatsen har hver sin målgruppe: 

  • I den brede iværksætterindsats kombineres faglige, tematiserede og branchespecifikke workshops med 1:1-sparring med private rådgivere og tilskud til kompetenceudvikling. Der er fortsat et særligt fokus på grønne og kvindelige iværksættere. 
  • Den specialiserede indsats har fokus på at udvikle iværksættere inden for de danske styrkepositioner, herunder dem som dækkes af erhvervsfyrtårnene. Iværksætternes vækstpotentiale udfoldes med kompetence- og rådgivningsforløb, som skal styrke og accelerere iværksætternes internationalisering og adgang til kapital, adgang til netværk og matchmaking mellem iværksættere, private aktører og investorer, herunder samarbejde med større virksomheder.

FAKTA om Iværksætterprogram 2023-2026

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde i november 2022 afsat 110 mio. kr. til et nyt iværksætterprogram, der skal understøtte danske iværksættere.
Programmet skal afløse den hidtidige REACT-EU-støttede iværksætterindsats og rummer en indsats for den brede gruppe af iværksættere, en specialiseret indsats for iværksættere med vækstpotentiale – herunder på turismeområdet – samt støtte til en pulje til iværksætterevents, der skal styrke iværksætterkulturen og internationalisering.

Iværksætterprogrammet bliver medfinansieret med 80 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 30 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Midlerne fordeles således:

  • Bred iværksætterindsats – 40 mio. kr.
  • Specialiseret iværksætterindsats for iværksættere med vækstpotentiale på kort sigt – 62 mio. kr.
  • Specialiseret iværksætterindsats på turismeområdet – 8 mio. kr.

Desuden har bestyrelsen besluttet en pulje til iværksætterevents. Bestyrelsen forventer at afsætte midler til puljen i februar 2023.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2023. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde den 8. juni 2023. 

Læs mere om Bred iværksætterindsats

Læs mere om Specialiseret iværksætterindsats

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Iværksætterprogram 2023-2026.

Rikke Angel

E-mail: [email protected]

Telefon: 3529 1789