Nyhed

Potentiale for vækst: Ny måling viser, at kun hver femte SMV arbejder med innovation eller arbejder innovativt

SMV'erne bruger innovation vidt forskelligt: Hver femte bruger det, hver tredje gør det ikke, og hver anden af dem, der ikke gør det, kan godt se, at de burde gøre det. Det viser en måling blandt 2.900 SMV'er, der er gennemført af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  • 5. november 2021
  • Innovation og styrkepositioner
Billede af fødevareinnovation

Foto: Jesper Voldgaard

I målingen svarer hver femte af alle de adspurgte SMV’er, at de arbejder med innovation i ”høj grad” eller ”i meget høj grad”. Hver tredje SMV svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad arbejder med innovation. 

Innovation er dog på radaren i de ikke-innovative SMV’er: Næsten hver anden i den gruppe svarer, at innovation er nødvendig for at kunne klare sig i konkurrencen, og hver femte vil gerne i gang med at være innovativ.  

”Tallene viser, at der er meget mere innovation at hente i vores SMV’er. Vi ser et kæmpestort potentiale i at få flere virksomheder til at interessere sig for innovation og skabe innovative forretningsmodeller, produkter og løsninger,” siger Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Irrelevant for hver fjerde SMV

Målingen giver nogle konkrete svar på de barrierer, som virksomhederne op-lever: To ud af fem blandt de ikke-innovative SMV’er mener, at innovation er irrelevant, og hver femte siger, at det ikke er vigtigt for virksomhedens kunder. Desuden er manglende ressourcer og udsigten til en usikker eller lille gevinst barrierer for hver femte SMV, viser målingen.

Hver tredje af de innovative SMV’er er drevet af et ønske om at tiltrække nye kunder eller at udvikle nye produkter. Hver fjerde gør det for at styrke kundeoplevelser, tilpasse sig markedet og udvikle brands. Innovation er mest udbredt i større SMV’er med 50-249 ansatte, og det er særligt inden for information og kommunikation samt industri, at flest SMV’er arbejder med innovation. 

SMV-målingen viser også, at mange SMV’er har øje for landets erhvervsklynger, der har som kerneopgave at fremme samarbejde om innovation mellem virksomheder og andre aktører og derfor driver mange innovations-projekter. Danmark har nu 14 erhvervsklynger, og 17 pct. af de innovative SMV’er har i praksis deltaget i en erhvervsklynge, mens det kun gælder 4 pct. af de ikke-innovative SMV’er. Lidt over halvdelen af de innovative SMV’er kender mindst én erhvervsklynge, mens knap hver tredje finder det relevant at deltage i projekter i erhvervsklynger. 

Per Michael Johansen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Klyngerne spiller en central rolle for innovationen i SMV’erne, fordi de fungerer som brobyggere mellem virksomheder og videninstitutioner. Vi vil gerne have endnu flere virksomheder til at lykkes med innovation, og nu har vi fået et bud på, hvad der holder mange ikke-innovative SMV’er tilbage. Det giver afsæt for at fortsætte arbejdet med at udvikle de nye erhvervsklynger inden for Danmarks styrkepositioner.”

Forlænget støtte til innovationsprojekter

Innovation er en af de tværgående drivkræfter i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi, og bestyrelsen har medfinansieret en række innovationsprojekter i de senere år. Senest har bestyrelsen på sit møde 2. november 2021 støttet fem eksisterende innovationsprojekter med ca. 42 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Et af dem er Sundhedsteknologisk Serviceprogram (SSP), der i over fire år med succes har koblet virksomheder sammen med offentlige sundhedsaktører og videninstitutioner i Nordjylland. Projektet får nu 12 mio. kr. i tillægsbevilling og udvider indsatsen til hele landet. 

”Der er en kolossal efterspørgsel på innovationssamarbejder inden for offentlige sundhedsløsninger, og vi har mange virksomheder fra hele landet på venteliste,” siger programleder Trine Søby Christensen, der driver projektet videre i klyngen Danish Life Science Cluster.    

Om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses SMV-panel

I oktober har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for anden gang i 2021 afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi. Målingen bygger på svar fra over 2.900 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet. 

Se tallene for SMV’ernes arbejde med innovation (pdf)

Læs mere om virksomhedspanelet

Om EU's Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. 
Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med byer over 30.000 indbyggere
     

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om den seneste måling fra bestyrelsens virksomhedspanel.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]