SMV'er og Brexit

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til 2. maj 2019 kunne operatører søge om midler til en landsdækkende indsats for små og mellemstore virksomheder, der bliver ramt af Brexit. 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Internationalisering

 • Finansiering

  10 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til 2 år

 • Ansøgningsfrist

  2. maj 2019

Baggrund

Internationalisering af Danmark og dansk erhvervsliv er afgørende for Danmarks vækst og velstand. Eksport udgør næsten 60 pct. af Danmarks BNP og tegner sig
for cirka hvert fjerde job i Danmark.
Det internationale marked er i stigende grad præget af usikkerhed - herunder på grund af Brexit. Det stiller krav til danske virksomheders ressourcer og omstillingsparathed. Brexit er en presserende udfordring, som danske virksomheder, der samhandler med Storbritannien, skal håndtere og omstille sig til. Hvordan
Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for de fremtidige handelsvilkår vil være, er endnu uvist.
Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked med en samlet eksport på 77,5 mia. kr. i 2016, hvilket er lidt mere end 7 pct. af dansk erhvervslivs samlede eksport.1 Ud af denne udgjorde vareeksporten til Storbritannien cirka 40 mia. kr. fordelt på godt 2.700 virksomheder, herunder godt 2.500 SMV’er. Storbritannien er herudover Danmarks tredjestørste importmarked og har således stor betydning for mange danske virksomhedernes forsyningskæder. Importen fra Storbritannien udgjorde i 2016 65 mia. kr., svarende til ca. 7 pct. af den samlede danske import.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

SMV'er og Brexit

Indsatsen med skræddersyede og virksomhedsnære tiltag hjælpe virksomheder med at afklare og håndtere usikkerheden og omstillingen til nye handelsvilkår som følge af Brexit.

Formålet med indsatsen er, at danske SMV’er fastholder/øger omsætning, eksport og beskæftigelsen. Derfor skal der være en målrettet indsats for at øge videns- og kompetenceniveauet om konsekvenserne af Brexit.
Virksomheders forberedelse af Brexit vil afhænge af den enkelte virksomheds forretning og eksponering mod det britiske marked. Derfor skal en indsats tilrettelægges, så den bedst muligt kan adressere virksomhedens individuelle problemstillinger og afklaring af, hvordan Brexit vil påvirke virksomhedens nuværende og/eller fremtidige værdikæde med Storbritannien.

Der skal gennemføres rådgivningsforløb for virksomheder om håndtering af Brexit. Indsatsen kan også indeholde andre aktiviteter.
Det er således centralt, at projektet som minimum indeholder en rådgivningsdel, hvor virksomhederne har mulighed for 1:1-rådgivning om deres konkrete situation. Rådgivningen bør ske med afsæt i stærke sektorfaglige kompetencer og indgående markedskendskab, der kan imødekomme virksomhedernes behov for skræddersyet rådgivning. 

Udvælgelsen af rådgivere til individuel rådgivning med deltagervirksomhederne kan ske på to måder: Enten skal hver enkelt deltagervirksomhed selv vælge rådgiver (efter markedsafsøgning), eller operatøren skal (efter markedsafsøgning) udvælge en eller flere rådgivere til deltagervirksomhederne. Der kan evt. vælges en kombination af de to muligheder i et projekt. Hvis virksomhederne selv vælger deres rådgiver, skal operatøren inden markedsafsøgning bistå deltagervirksomhederne med at få stillet de relevante krav til de ydelser, som skal indkøbes hos rådgiverne.

Nærværende annoncering er med forbehold for resultatet af udfaldet af forhandlingerne mellem Storbritannien og EU.

Projektet skal forankres hos en kontraktansvarlig partner/operatør, der står for administrationen på alle de øvrige partneres vegne og dermed er ansvarlig for projektets gennemførelse. Operatøren kan fx være en uddannelsesinstitution, en erhvervsorganisation, et erhvervshus eller erhvervskontor.
Indsatsens målgruppe er SMV’er berørt af Brexit. En indsats bør dog tilrettelægges så hovedfokus er på virksomheder med op til 100 ansatte.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Brexit og SMV'er.

Jakob Leth
Telefon: 3529 1209
Email: [email protected]