Social inklusion gennem vækstpartnerskaber

Info om indsatsen

 • Startdato

  06.02.2018
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  34.152.809
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.076.404
 • Geografi

  Bornholm, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Den Sociale Kapitalfond Management ApS

Projektbeskrivelse

Formålet er at få personer med begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet integreret i arbejdsfællesskabet via beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Projektet gennemføres i hele Danmark. Målet er at demonstrere en effektfuld og skalerbar metode til at få udsatte ledige i beskæftigelse.

Målgruppen er udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet og små og mellemstore socialøkonomiske virksomheder.

Projektets hovedaktiviteter

Projektet bygger bro mellem dem, der har de ledige jobs og de mennesker, der via opkvalificering og uddannelse, kan bestride jobbene. Brobygning sker via partnerskaber mellem kommune, anden aktør og socialøkonomisk virksomhed.

Projektet er bygget op om fire sammenhængende hovedaktiviteter:

 1. Udsattes kvalificering
 2. Virksomheders sociale acceleratorforløb
 3. Partnerskab mellem kommune, anden aktør og socialøkonomisk virksomhed
 4. Ny resultatafhængig og bæredygtig betalingsmodel

I programmet simuleres resultatopgørelse- og betalingsstrømme, så det ved projektafslutning kan vurderes, hvorvidt det samlede initiativ har været en økonomisk gevinst. Kommunerne kan derfor tage stilling til, om de kommunale besparelser kan finansiere "Social inklusion gennem vækstpartnerskaber" med det formål at få udsatte i beskæftigelse.

Forventede effekter

På baggrund af hovedaktiviteterne forventes følgende resultater: 18 socialøkonomiske virksomheder deltager i et sociale acceleratorforløb. Det medfører:

 • Vækst hos de 18 virksomheder qua det sociale acceleratorprogram
 • 148 borgere påbegynder indslusningsforløbet (ref. indikator 3B.1)
 • 110 personer gennemfører indslusningsforløbet (ref. indikator 3B.2)
 • 72 udsatte ansættes hos de socialøkonomiske acceleratorvirksomheder (ref. indikator 3B.3)
 • 11 udsatte beskæftiges hos andre virksomheder end acceleratorvirksomheder (ref. indikator 3B.4)
 • 90 uddannelses- og praktikpladser etableres qua det sociale acceleratorprogram
 • 36 ordinære ledige ansættes qua det sociale acceleratorprogram
 • 18 cases med vækstpartnerskaber mellem kommune, anden aktør og socialøkonomisk virksomhed
 • 12 socialøkonomiske (én i hver kommune) anden aktører oplever vækst qua samarbejde i partnerskabet
 • Mulighed for forankring og videreførelse af metoder efter EU-medfinansieringens ophør

Organisering og partnere

Projektorganisation anvendes. 12 kommunerne er udvalgt med blik for varierende erhvervsdemografi, størrelse og grader i forhold til antal og problematikker i udsatte borgergrupper. De fem regioner støtter ligeledes projektet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF